Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niccoló Piccini

  Niccoló Piccini (Piccinni. 1728 — 1800) studiował przypuszczalnie równie w Neapolu. Byłwybitnym kompozytorem, pedagogiem i kapelmistrzem. Majac lat 26, da) sie poznac jako kompozytor operowy; działał w Neapolu, w Rzymie, a po r. 1774 w Paryu, gdzie stał sie gwiazda pierwszej wielkosci na rirmamencie opery...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kastraci

  Hegemonia muzyki włoskiej, przede wszystkim wokalnej, łaczyła sie z charakterystycznymdla Włochów kultem spiewnosci. Pojawia sie bel canto, które z czasem staje sie własciwiegłównym celem opery.

  Śpiewacy popisuja sie w operach pieknym spiewem, stad tresc tychdzieł — w koncu z załoenia dramatycznych —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera buffa

  Samodzielna opera buffa powstała na poczatku XVIII wieku: Patro Callieno delia Costa, 1709,z muzyka Antonia Orefice(ok. 1685—ok. 1727). Wielkim sukcesem tego rodzaju opery stałasie Pergolesego La serva.pad.rona. Włoska opera buffa i francuska opera comique (w Angliiich odpowiednikiem była ballad opera, w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organowa muzyka Bacha

  Wsród dzieł instrumentalnych Bacha najwaniejsze miejsce zajmuje muzyka organowa, bycmoe dlatego, że styl tej muzyki oddaje najwierniej jego styl indywidualny, a jednoczesniestanowi jakby podsumowanie wielkiej tradycji muzyki polifonicznej. Nie wszystkie dziełaorganowe sa autentyczne; po kantoratach krayły w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Das musikalische Opfer", ,,Kunst der Fugę" i „Das Wohitemperierte Klavier"

  Ukoronowaniem kunsztu kompozytorskiego Bacha sa dwa utwory o wielkich rozmiarach: Dasmusikalische Opfer i Kunst der Fuge. W czasie pobytu kompozytora na dworze królaFryderyka II w r. 1747 Bach otrzymał temat do improwizacji, z której to umiejetnosci słynał.

  Zagrał wielka polifoniczna improwizacje na inny...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /4 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Sebastian Bach

  Wszyscy trzej mistrzowie, Purcell, Haendel i Bach, zawdzieczaja wiele potomnym. Potomnidokonali wanej pracy: przyczynili sie do renesansu tych kompozytorów. Wprawdzie Haendelzdobył sławe już za życia, ale przecie nie cała jego twórczosc, lecz tylko oratoria, niewszystkie oratoria, lecz głównie — Mesjasz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /11 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz Gerwazy Gorczycki

  Obok Szarzynskiego ważna postacia polskiego póznego baroku był Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ok. 1667 — 1734), wykształcony w Pradze Czeskiej ksiadz, kompozytor i kapelmistrz. Działał w Krakowie, tu od r. 1698 był kapelmistrzem kapeli katedralnej naWawelu.

  Pisał dzieła wokalne a cappella (w stylu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giovanni Alberto Ristori

  Giovanni Alberto Ristori (1692—1753) działał w Dreznie jako kapelmistrz i kompozytorzespołu Comedie Italienne. Był jednym z pierwszych twórców opery komicznej. Napisał ponad 20 oper, z nich najwaniejsze to: Calandro i Don Chisciotte, pisał te oratoria, kantaty,msze i motety.

   

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat fugi

  Bach stworzył w swoich dziełach arcywspanialy wzór fugi jako najwyszej formykontrapunktycznej. Własnie w fudze Bach okazał sie niedoscigniony. Fuga jest formaspecyficzna. W klasycznym bachowskim schemacie fugi mamy do czynienia z krótkimtematem, niezwykle starannie dobranym pod wzgledem interwałowym i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pasja wg św. Mateusza" i „ Wielka msza h-moll"

  Muzyka wokalna Bacha to rozdział nie mniejszy od muzyki instrumentalnej. Bach pisałkantaty religijne i swieckie, motety, msze, pasje i oratoria, dzieła chóralne, arie i piesnireligijne. Dziełem, które w XIX wieku przyniosło Bachowi wielka sławe, była Pasja wg sw.Mateusza (Matthaus- Passion, 1729).

  Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 517

  praca w formacie txt

Do góry