Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Skrzypkowie włoscy

  Sonaty solowe i triowe wprowadzili we Włoszech jako pierwsi wybitni skrzypkowie B.Marini i S. Rossi.

  Obok nich autorami dzieł skrzypcowych i kameralnych byli: CarloFarina (zm. ok. 1640; skrzypek na dworze mantuanskim, chetnie wprowadzajacy w swoichprogramowych utworach — typowy przykład: Capriccio stravaganie —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tommaso Albinoni

  Tommaso Albinoni (1671—1750) pochodził z bogatej rodziny weneckiej, nie musiał wiectroszczyc sie o byt, jak inni muzycy jego czasów, z wielkim J. S..Bachem na czele. Byłskrzypkiem, zwyczajem swojego czasu okreslał sie jako musico di yiolino. Albinoni napisałponad 50 oper dla teatrów muzycznych rodzinnego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuska opera komiczna

  Francuska opera komiczna miała nieco inny charakter ni włoska, wywodziła sie bowiem zprzedmiesc (stad nazwa vaudeville — od franc. voix de ville — głosy miasta) i miała —jak iangielska ballad opera — wyrazna tendencje satyryczna i krytyczna. Za jej twórce uwaa siepisarza, autora sztuk, Charles'a Simona...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galuppi i Sarti

  Mistrzem i pionierem opery buffa był rówiesnik Goldoniego, Wenecjanin Baldassare Galuppi(Galluppi, 1706—1785), zwany II Buranello. Galuppi działał —jak wielu włoskich twórcówoperowych jego czasu — w Londynie i w Petersburgu.

  Napisał około 100 oper (a przynajmniej— tyle mu sie przypisuje), na ogół do...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giovanni Paisiello

  Giovanni Paisiello (1740 - 1816) kształcił sie w Neapolu, gdzie z powodzeniem konkurował z Piccinim. Jako kapelmistrz opery włoskiej przebywał w Petersburgu, a w 1764 r.wrócił (przez Warszawe) do Neapolu.

  Był kapelmistrzem dworskim króla neapolitanskiego.Napisał ponad 100 oper (m. in. La St'rva padrona...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domcnico Cimarosa

  Domcnico Cimarosa (1749-1801) rozpoczałJak wielu kompozytorów włoskich tego czasu, odtwórczosci koscielnej, pisał msze i motety. Pózniej zajał sie twórczoscia operowa, którejposwiecił sie w koncu całkowicie. Ju pierwsze próby operowe przyniosły mu sukces: LcSti'(ivaguii:e dcl ronte i Le Magie di Merlina e...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giovanni Battista Pergolesi

  Giovanni Battista Pergolesi (Pergolese 1710—1736) studiował przypuszczalnie w Neapolu. Wmuzyce znany jest własciwie jako autor jednej opery: La serva padrona (Słuaca pania, operabuffa, 1733), jakkolwiek napisał jeszcze inne opery, a take szereg sonat instrumentalnych,mszy, oratoriów, motetów, kantat i arii. Z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intermezzi

  La serva padrona Pergolesego nie była opera w własciwym słowa tego znaczeniu. Dla tegorodzaju przedstawien z muzyka posługiwano sie innym okresleniem: intermezzo. Historia tejformy siega drugiej połowy XVI wieku.

  W XVII wieku trescia intermezzów (czy:intermediów) były sceny z mitologii (jak w operach), ale z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niccolo Jommelli

  Niccolo Jommelli (take: Jomelli, 1714—1774) był Neapolitanczykiem, studiował w Neapolu iBolonii, działał kolejno w Rzymie, Bolonii, Wenecji i Wiedniu, gdzie skomponował 5 oper.Pózniej działał jeszcze jako kapelmistrz koscielny w Rzymie i dworski w Stuttgarcie.

  Pisał utwory koscielne (Miserere, Laudate...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tommaso Traetta

  Tommaso Traetta (1727 - 1779) studiował w Neapolu, był kapelmistrzem w Parmie, działałrównie w Petersburgu i Londynie, przyczyniajac sie do kultu opery włoskiej poza granicamikraju. Tworzył w czasach, kiedy dobrych autorów scenicznych poszukiwano, tote popierwszym wielkim sukcesie opery Farnace (1751)...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt

Do góry