Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Atonalność

  Ostateczny rozwój tonalnosci doprowadził do jej zaprzeczenia. Pojawia sie atonal-no.sc.Terminu tego uzyw.iiio pierwotnie w sensie negatywnym. Atonalna muzyka —to muzykaróniaca sie od tonalnej tym, e brak w niej zarówno odniesienia do tonu centralnego, dotoniki, jak i ;ym, e nie jest ujeta w adnej tonacji...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poszukiwania kolorystyczne

  Na poczatku naszego stulecia wybitni kompozytorzy z Debussym i Schónbergiem na czeleczynili w swoich dziełach odkrycia kolorystyczne, zwiazane z barwa dzwieku, która dotad była nie dostrzegana i traktowana na drugim planie (np. zespół orkiestrowy przez długie latawykorzystywano według skali rejestrów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politonalność

  Obok atonalnosci w XX wieku pojawiła sie politonalnosc. Zamiast ;c..i).c| tonacji mamy teraz do czynienia jednoczesnie z dwiema tonacjami (biton,-ilni':,c) iu!' nawet z wieksza iloscia tonacji. Widealnej postaci politonalnosc powinna hyc prow ad/ona równolegle w dwu róniacych sie odsiebie, ale jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ecole d'Arcueil

  Piec lat po utworzeniu sie w Paryu Grupy Szesciu, które) Satie przewodził raczej duchowoni jako kompozytor, Milhaud. Honegger i inni mieli bowiem dosc jasno wytyczony kierunekdziałania, zgodny z charakterem ich osobowosci, powstała Ecole d'Arcueil, nazwana tak naczesc Satie'ego. który w r. 1898 przeniósł sie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dodekafonii

  Dodekafonia opiera sie na technice operowania dwunastoma dzwiekami, których wzajemnawspół/aie/nosc narzuca sam kompozytor. Sam pomysł tej techniki nie pochodzi wyłacznie od Schóiihcrga, lecz całe wypracowanie dzisiejszej techniki dodekafonicznej jest głównie jego dziełem.

  Technika dodekafoniczna rozwijała...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeune France

  Po Grupie Szesciu i Szkole z Arcueił powstaje w r. 1936 we Francji grupa La Je'ine France(Młoda Francja). Tworza ja dwaj twórcy wybitni i dwaj pomniejsi: Olivier Messiaen i AndreJolivet, którzy zasługuja na osobne omówienie, oraz Daniel Lesur i Yves Baudrier. Przedtemjeszcze powstaje bardzo kosmopolityczna grupa...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy język harmoniczny

  W nowej muzyce hainioni;i nie odgrywa ani w czesci takiej roli, jaka odgrywała w muzyce poprzednich wieków. W obecnej organizacji dzwiekowej (np. w dodekafonii czy technice serialnej) harmonika jest tylko wypadkowa zestawien dzwiekowych.

  Już w momenciewprowadzenia ujec nietypowych dla systemu dur-mol! (.skala...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maurice Ravel

  Maurice Ravel (1875-1937) studiował w konserwatorium paryskim fortepian i kompozycje (te ostatnia u G. Faurego). Całe życie działał równie jako dyrygent (głównie utworówwłasnych). Trzykrotnie ubiegał sie o nagrode w konkursie kompozytorskim Prix de Rome—bez powodzenia. Mimo to rychło stał sie obok...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka u progu XX wieku

  Nowa muzyke okresla sie od lat zbiorowym mianem muzyki XX wieku. W istocie w ciaguniespełna 80 lat muzyka zmieniła sie co najmniej trzykrotnie, dzis działa ju czwarta generacja,po neoromantyzmie i impresjonizmie pojawiła sie dodekafonia i ekspresjonizm, potemaktualny stal sie serializm i szereg nowych technik...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Dukas i Florent Schmitt

  Paul Dukas (1865—1935,1 poza kompozycja i pedagogika działał jako kryiyk muzycznywielu pism francuskich. Pierwszejego dzieła stoja na pograniczu póznego romantyzmu iimpresjonizmu. W muzyce Dukasa uderza plastycznosc pomysłów melodycznych, zarówno wsensie inoi.ywiczno- interwałowym.jak i rytmicznym. Duża...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 384

  praca w formacie txt

Do góry