Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Epidemiologia i etiopatogeneza zakażeń u noworodka

  Zakażenie jest to sytuacja, w której potencjahiie patogenny drobnoustrój wchodzi w kontakt z podatnym na infekcję gospodarzem i na skutek tego następuje szybkie namnażanie się patogenu, czemu nie są w stanie zapobiec mechanizmy odpornościowe zainfekowanego gospodarza. Proces ten może dotyczyć tylko jednego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia układu krążenia

  Wydolność układu krążenia jest zapewniana przez prawidłowy rzut serca. Objętość minutowa (cardiac output - CO) stanowi iloczyn objętości wyrzutowej (stroke volume - SV) i częstości rytmu serca (heart rate - HR).

  Po urodzeniu krążenie u noworodka jest determinowane przez:

  ® Obciążenie wstępne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /11 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębności fizjologiczne przewodu pokarmowego noworodka

  Strukturą, z której rozwija się przewód pokarmowy oraz wątroba i trzustka, jest jelito pierwotne, dobrze zróżnicowane już u 4-tygodniowego zarodka. Początkowy (jama ustna) oraz końcowy (odbytnica i odbyt) odcinek przewodu pokarmowego mają pochodzenie ektodermałne, a całe jelito pierwotne - endodermalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probiotyki

  Są bakteriami jelitowymi (z greckiego pro bios - dla życia), które po podaniu doustnym w odpowiedniej liczbie mogą namnażać się i bytować w przewodzie pokarmowym, wywierając korzystny wpływ na organizm gospodarza.

  W chwili obecnej znanych jest i stosowanych wiele szczepów bakteryjnych zaliczanych do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie alergii pokarmowej noworodka

  Leczenie alergii pokarmowej noworodka jest stosunkowo proste, jeśli dziecko jest karmione sztucznie. Należy wtedy zastosować odpowiedni preparat mlekozastępczy (np. Nurtamigen 1, Babilon pepti 1). Trudności pojawiają się, gdy dziecko jest karmione piersią. W takich sytuacjach należy zalecić ograniczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu oddechowego u noworodka

  Płuca płodu nie spełniają funkcji narządu biorącego udział w wymianie gazowej. Drogi oddechowe oraz pęcherzyki płucne wypełnione są płynem płucnym, wytwarzanym przez płuca. Jego objętość wynosi około 40-60 ml, a skład różni się od płynu owodniowego. Płyn płucny odgrywa ważną rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /6 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedotlenienie okołoporodowe i zaburzenia hemodynamiczne

  Wśród czynników zewnętrznych IUGR najczęstsza jest niewydolność maciczno-łożyskowa, która doprowadza do zmniejszenia dopływu krwi do płodu. Niewydolność ta powoduje przewlekłe niedożywienie i niedotlenienie płodu. Noworodki hipotroflczne narażone są na wystąpienie niedotlenienia okołoporodowego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeglądowe badanie neurologiczne noworodka

  Stan świadomości można ocenić zgodnie z klasyfikacją Brazeltona:

  •    spokojny sen;

  •    aktywny sen;

  a stan na pograniczu wybudzenia i snu;

  •    stan spokojnej aktywności;

  •    pobudzenie, dziecko nie reaguje na próby uspokojenia;

  •    płacz.

  Badanie nerwów czaszkowych można przeprowadzić nawet u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /9 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena dojrzałości noworodka

  W ocenie dojrzałości należy uwzględnić charakterystyczne cechy morfologiczne przedwcześnie urodzonego noworodka:

  ® Maź płodowa - zaczyna być wytwarzana w 20.-24. tygodniu życia płodowego. Chroni skórę noworodka przed niekorzystnym działaniem płynu owodniowego i drobnoustrojów. Maź płodowa zanika od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza zmian współczynników umieralności w Polsce

  Wszystkie współczynniki umieralności perinatalnej w Polsce systematycznie się obniżają (ryc. 1.1). W ciągu ostatnich 50 lat współczynnik umieralności niemowląt obniżył się w Polsce ponad 10 razy. Spadek ten był szczególnie szybki w latach 60. i ponownie w połowie lat 90. XX wieku. W latach 60...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 559

  praca w formacie txt

Do góry