Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ultrafiltracja i odwrócona osmoza

  Ultrafiltracja jest szczególnymprzypadkiem procesu filtracji z tą szczególną cechą, że służy dorozdzielania nie zawiesin, lecz mieszaniny substancji rozpuszczonych,a różniących się wielkością cząsteczek. Rozdzielanie molekularnemieszaniny następuje tu w wyniku wymuszonego przepływu cieczyprzez błony...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie (klasyfikacja) zawiesin

  Rozdzielanie zawiesin zgodnie z wcześniejszym zastrzeżeniem będzierozpatrywane jako proces oddzielenia od siebie zróżnicowanych cząstekfazy rozproszonej. Zależnie od rodzaju tego zróżnicowania cząstekzawiesiny stosuje się odpowiednie metody ich rozdzielania. Cząstkifazy rozproszonej w zawiesinach mogą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sita bębnowe

  Sita bębnowe w przesiewaczach jedno- i wielostopniowych napędzanesą ruchem obrotowym. Schemat budowy i pracy sit bębnowychprzedstawia schemat na rys. 2.41.Sita bębnowe mogą mieć obwód sitowy o jednakowej wielkościoczek lub o wielkości zróżnicowanej. W przypadku bębna sitowegoo zróżnicowanej wielkości...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdrabnianie

  Rozdrabnianie jest takim rodzajem oddziaływania na materiały,które prowadzi do zmniejszenia cz.iistck tego materiału. Polega ono nawywołaniu w materiale naprężeń przekraczających jego wytrzymałośći spójność, dzięki czemu materiał rozpada się na cząstki mniejsze odwyjściowych.Przez rozdrabnianie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka podstawowych surowców węglowodanowych i ich przemysłowe zagospodarowanie

  Zboża są podstawowym surowcem dla przemysłu zbożowo-mlynarskiego.Mianem „zboża" określa się rośliny z rodziny traw o podobnychwłaściwościach, które są uprawiane w celu uzyskania wysokiego plonuziarna zawierającego około 70% skrobi oraz 7-13% białka. Do zbóżzalicza się pszenicę, żyto, jęczmień...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /8 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszanie

  Mieszanie jest operacją stosowaną w procesach technologicznychw celu intensyfikacji procesów wymiany ciepła lub masy, przyspieszeniaprocesów chemicznych lub biochemicznych. Proces mieszania polega nawytworzeniu z dwóch lub większej liczby składników mieszaninyjednorodnej zarówno pod względem stężenia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria jakości produktów żywnościowych

  Produktom żywnościowym przypisuje się następujące cechy, warunkująceich jakość i wartość handlową:a) wartość odżywczą, która wynika z ogólnego składu chemicznego,b) smakowitość, która wynika z jakości i zestawu użytych surowcówi obecności odpowiednich składników smakowo-zapachowych,c)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /11 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady technologiczne

  Z definicji technologii żywności wynika, że jest to dział naukistosowanej o sprawnych sposobach wytwarzania produktów w oparciuo podstawowe prawa fizyki, chemii, biologii, ekonomii itd. Zatemw procesach technologicznych działają podstawowe obiektywne prawanatury:— prawo zachowania masy i energii,— prawa...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy cieplne w technologii żywności

  Oddziaływanie cieplne na surowce i półprodukty żywnościowe orazgotowe wyroby jest jedną z podstawowych cech procesów technologicznychprowadzonych w większości gałęzi przemysłu spożywczego.Procesy cieplne, zarówno dostarczanie jak i doprowadzanie i odprowadzanieciepła, są stosowane w technologii...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ temperatury na żywność

  Wpływ temperatury i czasu jej utrzymywania można rozpatrywaćw odniesieniu do określonych wyrobów żywnościowych lub związkówchemicznych. W pierwszym przypadku można mieć na uwadze surowcei wyroby żywnościowe potraktowane obróbką cieplną w warunkachtzw. dobrej praktyki przemysłowej. To jest w warunkach...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /5 051

  praca w formacie txt

Do góry