Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  sterylizacja

  sterylizacja; jest to proces bardzo intensywnego oddziaływaniatermicznego na maieriały. Przy czym procesowi sterylizacji poddaje sięnie tylko utrwalane (konserwowane) produkty spożywcze, ale równieżaparaturę i narzędzia w przemyśle spożywczym oraz w innych dziedzinach,np. w medycynie.

  Sterylizacja polega...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja hydrauliczna lub pneumatyczna

  Klasyfikacja hydraulicznawzględnie pneumatyczna jest to szczególny przypadek procesusedymentacji grawitacyjnej, zachodzącej w strumieniu przepływającejzawiesiny.

  Przykładami zastosowania procesów klasyfikacji hydraulicznej mogąbyć strumieniowe łapacze kamieni (oddzielanie kamieni od burakówlub ziemniaków)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rozparzanie

  rozparzanie jest to bezpośrednie oddziaływanie parą wodnąo wysokiej temperaturze, znacznie przekraczającej 100°C na owoce lubwarzywa celem rozmiękczenia ich tkanki w całości lub w warstewcepowierzchniowej. Typowymi przykładami wykorzystania tego procesujest tzw. parowanie ziemniaków przed poddaniem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogrzewanie i chłodzenie materiałów

  Wymiana ciepła między ciałami może odbywać się przez przewodzenieczyli kondukcję, unoszenie czyli konwekcję i promieniowanie czyliradiację. Z przewodzeniem ciepła mamy do czynienia wówczas, gdyciała przekazują sobie ciepło stykając się ze sobą i nie występuje ruchtych ciał w kierunku ruchu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodzenie i urządzenia chłodnicze

  Zadaniem techniki i technologii chłodniczej jest obniżanie temperaturymateriałów do poziomu niższego od'temperatury otoczenia.Chłodzenie polega na odprowadzaniu ciepła od materiałów , copowoduje obniżanie się ich temperatury, zmianę stanu skupieniamateriałów chłodzonych względnie kompensację przyrostu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie ciepła

  Jest to proces przenoszenia ciepła polegający na emisji i absorpcjienergii promienistej jaką jedno ciało przekazuje drugiemu przez warstwyprzepuszczalne lub próżnię. Promieniowanie cieplne pod względemfizycznym jest częścią promieniowania elektromagnetycznego w zakresipodczerwieni. Przyczyną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamrażanie

  Zależnie od sposobu przeprowadzania procesu zamrażaniawyróżnia się zamrażanie owiewowe (konwekcyjne), kontaktowe(rys. 2.52 i 2.53) oraz immersyjne. W urządzeniach owiewowychmateriał jest zamrożony za pośrednictwem strumienia oziębionegopowietrza. Zamrażatnie owiewowe składają się z izolowanych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymienniki ciepła

  Wymiennikami ciepła nazywa się aparaty służące do ogrzewania lubchłodzenia ciał stałych i płynów przy użyciu płynów o temperaturzeodpowiednio wyższej lub niższej. Wymienniki ciepła pod względemsposobu działania, przeznaczenia i konstrukcji dzielimy na:— wymienniki bezprzeponowe,— wymienniki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatężanie zawiesin

  W rozumieniu oddzielania cząstek fazy rozproszonej od nadmiaru fazyrozpraszającej cieczy lub gazu zatężanie zawiesin można zrealizowaćnastępującymi dwiema metodami: sedymentacja, filtracja.1. Sedymentacja. Jest to proces wydzielania cząstek fazy stałejz płynnej zawiesiny (cieczy i gazu) na zasadzie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie mieszanin

  Rozdzielanie mieszanin jest pojęciem złożonym dającym się interpretowaćniejednoznacznie, zwłaszcza w odniesieniu do mieszanin wielofazowych.Niejednoznaczność pojęcia „rozdzielanie mieszanin" u odniesieniudo takich mieszanin wielofazowych (dwufazowych), jak:- zawiesiny cząstek ciała stałego w cieczy,-...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt

Do góry