Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

  Utrwalanie (konserwowanie) żywności pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego jest podstawowym zadaniem wielu gałęzi przemysłuspożywczego. Podstawowym celem utrwalania żywności jest utrzymanieżywności w stanie możliwie nie zmienionym pod względem cech:fizycznych (struktura, smak, zapach), biologicznych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy sorpcyjne

  Przez sorpcję rozumiemy fizyczne pochłanianie określonej substancji(sorbatu) przez inne ciała zwane sorbentami. Pochłanianie substancjina powierzchni sorbentów nazywamy adsorpcją, natomiast pochłanianiew całej objętości nazywa się absorpcją. Jeżeli procesy sorpcyjne łącząsicz reakcją chemiczną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zahamowanie rozwoju drobnoustrojów

  Do tej grupy zalicza się metody utrwalania żywności polegające nazahamowaniu rozwoju drobnosustrojów przez obniżenie temperaturynp. składowanie chłodnicze i zamrażalnictwo, przez zwiększenie ciśnieniaosmotycznego np. zatężanie, słodzenie, solenie oraz przezzwiększenie aktywności jonów wodorowych np...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Destylacja i rektyfikacja

  Destylacja jest to metoda wydzialania pojedynczego składnika lubgrupy składników z ciekłej mieszaniny przez odparowanie z wykorzystaniemzróżnicowanej lotności składników. Rozróżnia się dwa zasadniczesposoby destylacji, mianowicie destylację prostą i frakcjonującączyli rektyfikację.W destylacji prostej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabicie drobnoustrojów

  Zabicie drobnoustrojów następuje, metodami termicznymi w rodzajupasteryzacji i sterylizacji, metodami chemicznymi przez stosowaniechemicznych środków konserwujących oraz metodami fizycznymi przezdziałanie promieniami jonizującymi.Do chemicznych środków konserwujących zalicza się takie indywidualnesubstancje...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonitacja

  Jonitacja jest to proces wymiany jonów pomiędzy roztworemsubstancji zdysocjowanych a jonitem czyli tworzywem zawierającymw swojej strukturze centra jonowo czynne. Jonitacja jest więc metodąrozdzielania lub oczyszczania w odniesieniu do elektrolitów.Jonity czyli nierozpuszczalne tworzywa wielkocząsteczkowe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /4 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy hydrolizy

  Proces hydrolizy jest procesem rozrywania wiązań chemicznychz przyłączeniem wody w obecności katalizatorów. W technologii żywności znajduje on powszechne zastosowanie do uwalniania cukrówstanowiących element struktury cząsteczek polisacharydów względniedo modyfikacji tych polisacharydów. Najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstraktory

  Ekstrakcja może być prowadzona w ekstraktorach o działaniuperiodycznym, półciągłym (w bateriach) lub ciągłym. Aparaty o działaniuciągłym i półciągłym najczęściej i najefektywniej pracują w przeciwprądzie,chociaż zdarzają się również takie sytuacje, w których jestwymagana ekstrakcja...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krystalizacja

  Krystalizacja, z punktu widzenia technologii, jest to dyfuzyjnametoda wydzielania substancji w stanie czystym z roztworuprzesyconego dzięki wytworzeniu fazy stałej w postaci kryształów.W warunkach przemysłowych krystalizację prowadzi sięgłównie w celu wydzielenia substancji w stanic czystym...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Membranowe zatężanie roztworów

  Membranowe zatężanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu procesuodwróconej osmozy z użyciem specjalnych błon półprzepuszczalnychi wielkiego ciśnienia zapewniającego przenikanie cząsteczek wody przezraikropory tych błon. Odwrócona osmoza jest szczególnym przypadkiemultrafiltracji przez membrany...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry