Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ACETYLO-CoA - acetylokoenzym A, aktywny octan

  Związek zbudowany z koenzymu A oraz grupy acetylowej. Służy jako nośnik energii metabolicznej w komórkach, uczestniczy w wielu procesach metabolicznych zachodzących w organizmie, m.in. bierze udział w procesach metabolizmu węglowodanów (cukrów), kwasów tłuszczowych i pewnych aminokwasów, jest substratem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADKRUSTACJA

  Tworzenie się na zewnętrznej powierzchni ściany komórkowej pierwotnej dodatkowej warstwy, zbudowanej z różnego typu związków organicznych. Taka dodatkowa warstwa może zwiększać odporność komórki na uszkodzenia mechaniczne, zmniejszać jej przepuszczalność dla wody lub powietrza czy też zapobiegać...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland

  Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland utworzył 17 kwietnia 2013 roku, a oficjalnie 03 maja 2013 roku - kod PKD 91.02.Z Działalność muzeów - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - Henryk Jan Dominiak -...

  Ocena /5.0 Kategoria / Inne

  Autor /DOMINIAK Dodano /04.05.2013 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy chromatograficzne

  Związki chemiczne w produktach naturalnych występują zwyklew postaci mieszanin i jako mieszaniny są najczęściej otrzymywane nadrodze syntezy, biosyntezy lub w reakcjach hydrolizy. Rozdzielaniemieszanin na składniki lub wyodrębnianie tylko jednego składnikaz danego środowiska jest ważnym zabiegiem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instantyzacja

  Instantyzacja jest to proces technologiczny, który ma na celunadanie koncentratom w postaci proszku właściwości szybkiego prawie błyskawicznego rozpuszczenia. Za produkt typu instant przyjęto nazywaćtaki produkt, który w zimnej wodzie, przy umiarkowanymstandardowym mieszaniu, rozpuszcza się całkowicie w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleczarstwo

  Przedmiotem produkcji przemysłu mleczarskiego jest wytwarzaniez mleka surowego napojów mlecznych zwykłych i fermentowanych,mleka skondensowanego, mleka w proszku, śmietany i masła orazserów twarogowych i dojrzewanych.

  W technologii większości tych przetworów i produktów dominująprocesy o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrokapsulkowanie

  Wśród ogromnej różnorodności produktów żywnościowych szczególniezłożonym zadaniem jest zapewnienie niezmienionej i wyrównanejjakości produktów wieloskładnikowych typu koncentratów zup, deserów,gotowych mieszanek do wypieku ciast itp., które zawierająsubstancje aromatyzujące, barwniki, enzymy, tłuszcze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otrzymywanie mlecznych napojów fermentowanych

  Przemysłowa produkcja mlecznych napojów fermentowanych obejmujenastępujące procesy technologiczne:— wybór surowca (mleka),— normalizacja składu (tłuszcz, białko, cukry),— homogenizacja,— pasteryzacja,— chłodzenie,— przygotowanie zakwasów i szczepów,— fermentacja i rozlew (lub odwrotnie).Jak widać z...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teksturowanie

  Teksturowanie lub teksturyzacja jest to proces wytwarzania produktówo strukturze podobnej do struktury tkanki zwierzęcej z roztworulub precypitatu białek różnego pochodzenia. Szczególnie interesującyjest proces teksturyzacji roztworu białek przez powolne kierunkowewymrażanie. Dobrze znany jest destrukcyjny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwiększenie i ulepszenie produkcji roślinnej

  W produkcji żywności i energii podstawową rolę odgrywa zjawiskofotosyntezy, tj. biologiczny proces wytwarzania węglowodanów z dwutlenkuwęgla oraz wody przy udziale promieniowania słonecznego.Bezpośrednimi produktami fotosyntezy są triozy i heksozy, którew procesach metabolicznych zmieniają się w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /7 813

  praca w formacie txt

Do góry