Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ADRENALINA

  Epinefryna, neuroprzekaźnik i główny hormon rdzenia nadnercza, należący do grupy katecholamin (amin biogennych), stymulujący współczulny (sympatyczny) układ nerwowy.

  Odgrywa główną rolę w reakcji na stres. U człowieka i innych kręgowców, w sytuacjach zagrożenia, układ współczulny poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAPTACJA, przystosowanie

  Dopasowanie struktury lub funkcji organizmu, występujące pod wpływem zmian środowiska, zwiększające szanse na przeżycie i wydanie większej ilości potomstwa. Powstające w żywym organizmie zmiany mogą mieć charakter dziedziczny i niedziedziczny. Przystosowanie fenotypowe dotyczy zmian osobniczych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRENERGICZNY NEURON

  Neuron, którego zakończenie synaptyczne uwalnia noradrenalinę (mediator chemiczny), Adrenergiczne neurony występują w autonomicznym układzie nerwowym i mają długie, bezmielinowe włókna. Stanowią pozazwojową część układu współczul-nego, (sympatycznego). Pozostałe włókna układu autonomicznego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADENINA

  Jedna z zasad azotowych, należąca do puryn, występująca w DNA i RNA oraz w innych związkach pochodzenia nukleotydowego, np, ATP. Oznaczana jest literą A i tworzy komplementarną parę z tyminą (T), połączoną dwoma wiązaniami wodorowymi w DNA i z uracylem w drugorzę-dowej strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRENOKORTYKOTROPOWY HORMON (ACTH, kortykotropina)

  Polipeptyd zbudowany z 39 aminokwasów, wytwarzany przez komórki gruczołowe przedniego płata przysadki mózgowej. Pobudza korę gruczołu nadnerczowe-go do wydzielania kortyzolu i słabo działających androgenów. Funkcją ACTH jest też stymulowanie przemiany cholesterolu w pregnenolon, prekursor wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADENOZYNA

  Jeden z nukleozydów, związek złożony z cukru rybozy oraz adeniny - purynowej zasady azotowej. W wyniku przyłączenia do cząsteczki rybozy w adenozynie reszty kwasu fosforowego powstaje rybonukleotyd adeninowy - jedna z cegiełek budujących RNA (kwasy rybonukleinowe).

  Związkiem o podobnej budowie do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROBY, TLENOWCE

  Organizmy żyjące wyłącznie w obecności tlenu, którego używają w procesie oddychania jako ostatecznego akceptora elektronów w łańcuchu oddechowym. Do ae-robów zaliczamy niemal wszystkie organizmy żyjące na ziemi, z wyjątkiem niektórych bakterii, grzybów, czy pasożytów wewnętrznych, które stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN

  ATP, związek pełniący rolę komórkowego donora energii dla wielu procesów zachodzących w organizmach żywych. Cząsteczka ATP zbudowana jest z cukru rybozy (należącej do pentoz), adeniny (pu-rynowej zasady azotowej) i trzech reszt fosforanowych, We wszystkich komórkach ATP jest wytwarzany w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACETYLOCHOLINA

  Drobnocząsteczkowy związek chemiczny, będący przekaźnikiem nerwowym (neurotransmitierem), uczestniczący w przekazywaniu impulsu nerwowego w synapsach chemicznych, czyli typie pofączeń pomiędzy sąsiadującymi neuronami (komórkami nerwowymi), a także w połączeniach nerwowo-mięśniowych, gdzie jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADH

  Hormon antydiuretyczny, inaczej 8-argini-nowazopresyna, zwana popularnie wazopresyną. Hormon peptydowy powstający w podwzgórzu, a magazynowany i uwalniany w tylnym płacie przysadki.

  Jego główną funkcją jest stymulowanie zwrotnego wchłaniania (resorpcji) wody i jonów sodu z dystalnych cewek nerkowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt

Do góry