Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWACJA AMINOKWASU

  Reakcja zachodząca podczas procesu translacji (biosyntezy białek) w cytoplazmie, przyłączenie aminokwasu do transportującego RNA (tRNA) przy udziale enzymu aktywującego - syntetazy aminoacylo-tRNA, w wyniku czego powstaje związek zwany aminoacylo-tRNA, Aktywacja aminokwasu należy do reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNINY

  Obecne w surowicy krwi przeciwciała (immunoglobuliny). Uczestniczą w reakcji aglutynacji, odpowiedzialne są za zlepianie ze sobą komórek lub cząstek (aglutynogenów) i tworzenie większych, nierozpuszczalnych zlepów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNOGEN

  Cząstka, komórka biorąca udział w reakcji aglutynacji. W reakcji tej poszczególne agiutynogeny przyłączają specyficzne przeciwciała (immunoglobuliny), występujące w surowicy krwi Gedno przeciwciało łączy ze sobą dwa agiutynogeny), w wyniku czego powstaje nierozpuszczalny, wytrącający się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGONIA

  Okres przedśmiertny, który nie występuje w razie śmierci nagłej. Charakteryzuje się upośledzeniem krążenia, a co za tym idzie niedotlenieniem mózgu, zamroczeniem świadomości, zanikiem ruchu, odruchów, pobudliwości narządów zmysłu (najdłużej działa słuch). Czas trwania agonii jest różny - od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGROCENOZA

  Biocenoza terenów uprawnych. Charakteryzuje się dominacją jednego gatunku i podlega znacznym oddziaływaniom człowieka (uprawa roii, nawożenie, stosowanie pestycydów). Przykładem agrocenozy jest pole uprawne, sad.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIDS

  Skrót angielskiego Acąuired Immurte De-ficiency Syndromie, jest to zespół nabytego upośledzenia (niedoboru) odporności, rozpoznany po raz pierwszy w 1981 roku. Jest on wywoływany przez retrowirusa HIV-l (z ang. Humań Immuno-deficiency Virus), który powoduje drastyczny spadek liczby pomocniczych limfocytów T...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOMODACJA OKA

  Zdolność oka do zmiany krzywizny (kształtu) soczewki, a przez .to do zmiany jej właściwości skupiania światła. Soczewka charaktei^zuje się stosunkowo dużą sprężystością, dzięki temu wskutek skurczów i rozkurczów mięśni rzęskowych dochodzi do zmiany jej kształtu. Zdolność ta umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAR-AGAR (w skrócie agar)

  Wielocukier występujący u krasnorostów zawierający galakto-zę, resztę siarczanową jak również jony magnezu i wapnia. Agar jest podstawowym składnikiem stałego podłoża mikrobiologicznego do hodowli drobnoustrojów. Agar jest rozpuszczalny w temperaturze ok. 95°C, zaś krzepnie/zastyga w temp. ok. 50°C...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNACJA

  Proces zlepiania się komórek lub cząstek zwanych aglutynogenami, zachodzący przy udziale aglutynin (specyficznych przeciwciał). Powstają w ten sposób duże, nierozpuszczalne kompleksy.

  Przykładem aglutynacji jest zlepianie erytrocytów na skutek łączenia się obecnych w surowicy krwi specyficznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACYDOFILE (acidofile)

  Organizmy żywe, kwasolubne, np. rośliny preferujące gleby zakwaszone, dla których optymalnym warunkiem bytowania są środowiska o odczynie kwaśnym, czyli pH poniżej 7. Są nimi niektóre bakterie, glony, torfowce, wrzosy, borówka, żurawina oraz szczaw polny. Są wskaźnikiem zakwaszenia. Ze zwierząt do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt

Do góry