Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ALDEHYD 3-FOSFOGLICERYNOWY

  Fosforanowa pochodna trójwęglowego cukru prostego - w cząsteczce aldehydu 3-fosfoglicetyno-wego grupa fosforanowa jest przyłączona do atomu węgla C-3. Związek ten jest produktem fazy redukcyjnej cyklu Calvina-Bensona (reakcji ciemnych fotosyntezy).

  Powstaje w wyniku redukcji kwasu 3-fosfoglicerynowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALFA HELISA

  Przestrzenna struktura wielu polimerów przypominająca korkociąg. Wiele związków biologicznych przyjmuje postać a-helisy, np. wielocukry (polisacharydy), jak amyloza, białka w drugorzędowej strukturze (jak np, keratyna, kolagen) i drugorzędowa struktura DNA. Struktura a-helisy powstaje poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROCENTRYCZNY CHROMOSOM

  Rodzaj chromosomu metafazowego, w którym cen-tromer (przewężenie piewotne) znajduje się blisko końca chromosomu. W chromosomie akro-centrycznym wyróżnia się jedno ramię bardzo krótkie, a jedno długie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNY TRANSPORT

  Transport substancji przez selektywnie przepuszczalną błonę, biologiczną wbrew różnicy (gradientowi) stężeń, wymagający, w odróżnieniu od dyfuzji i transportu ułatwionego, nakładu energii (zazwyczaj pochodzącej z rozpadu ATP) oraz błonowych przenośników białkowych, czyli różnego rodzaju pomp...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROMEGALIA

  Choroba związana z wydzielaniem dużej ilości hormonu wzrostu - somatotro-piny w przednim płacie przysadki mózgowej w wieku dojrzałym. Efektem nadmiaru tej substancji nie jest dalszy wzrost „na wysokość", ale rozrastanie się, pogrubianie kości stóp, dłoni i twarzy (kości policzkowych, żuchwy i nosa)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALANINA (Ala, A)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Alanina jest jednym z prostszych aminokwasów, ma charakter hydrofobowy, tzn. wykazuje tendencję do unikania kontaktu z wodą, oraz obojętny, tzn. jej łańcuch boczny nie posiada ładunku dodatniego ani ujemnego, tworzy go grupa metylowa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROSOM

  Obszar w główce plemnika, gdzie znajdują się liczne aparaty Golgiego. W akroso-mie wytwarzane są enzymy pozwalające plemnikom na wniknięcie do komórki jajowej, umożliwiając tym samym jej zapłodnienie - połączenie się jąder gamety męskiej i żeńskiej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSEROFTOL - retinol / witamina A

  Substancja rozpuszczalna w tłuszczach. Występuje w maśle, jajach, mleku, serze, a w pokarmach roślinnych, np, w marchwi, pomidorach, papryce, jako prowitamina (b-karoten), jest stadnikiem purpury wzrokowej (rodopsyny), wpływa więc na prawidłowe widzenie.

  Odpowiada też za funkcjonowanie komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSON-NEURYT

  Wypustka osiowa komórki nerkowej. Odpowiada za jednokierunkowe przewodzenie impulsów elektrycznych (nerwowych) z ciała neuronu (perykarionu) do narządu lub zakończenia synaptycznego, może osiągać do 1,2 m długości. Z zewnątrz może być otoczony wyspecjalizowanymi komórkami glejowymi (komórki Schwanna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYNA

  Globularne białko, będące głównym składnikiem mikrofilamentów, tworzących wraz z mikrotubulami i filamentami pośrednimi (w przypadku zwierząt) cytoszkielet komórek eukariotycznych, Białko to może występować w komórkach jako monomer (tzw. aktyna gtobularna) lub polimeryzować, tworząc mikrofilamenty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt

Do góry