Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ALKAPTONURIA

  Wrodzona wada metaboliczna, opisana po raz pierwszy przez angielskiego medyka Garroda w 1908 roku. Przyczyną tej przypadłości jest defekt enzymu rozkładającego kwas homogentyzynowy (alkapton), będący produktem przemiany fenyloalaniny do tyrozyny. U osób zdrowych kwas ten rozkładany jest przez enzym -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDOZY

  Monosacharydy, zawierające grupę aldehydową (ketozy zawierają grupę ketonową).

  Najprostszą aldozą jest pochodna glicerolu, trój-węglowy aldehyd glicerynowy, który poza grupą aldehydową posiada po jednej grupie hydroksylowej przy pozostałych dwóch atomach węgla. Inne powszechnie występujące aldozy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBINIZM

  Bielactwo, dziedziczny brak zdolności do wytwarzania barwnika melaniny (pigmentu). Powoduje nienaturalnie jasne zabarwienie. Al-binizm związany jest z mutacją pojedynczego allelu. Następstwem tego typu mutacji jest brak enzymu przekształcającego fenyioalaninę w me-laninę i w konsekwencji brak tego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKOHOLE

  Związki organiczne, pochodne węglowodorów, o charakterze lekko zasadowym, w których przynajmniej jeden atom wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową (—OH). Ogólny wzór alkoholi to R—OH, gdzie R stanowi rodnik alkilowy lub arylowy.

  Wyróżniamy alkohole alifatyczne i aromatyczne - fenole (por. aldehydy)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGEN

  Antygen wywołujący reakcję alergiczną. Alergenami mogą być białka, polisacharydy, toksyny bakteryjne lub antygeny upostaciowane (komórki bakterii, grzybów, pierwotniaków; inne obce ciała, a także wirusy).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBINOS

  Człowiek, zwierzę dotknięte albini-zmem (bielactwem), czyli brakiem lub niedoborem barwnika w skórze i jej wytworach oraz tęczówce oka. Wyróżnia się bielactwo wrodzone ogólne, wrodzone częściowe i nabyte. Bielactwo wrodzone uogólnione jest cechą dziedziczną, au-tosomalną, recesywną, ujawniającą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Allele

  Allelami nazywamy warianty tego samego genu, które znajdują się w tym samym miejscu na chromosomie tj. locus (-> gen, chromosomowa teoria dzieczności).

  Np. 4 i a, gdzie A odpowiada ze czerwoną barwę płatków, a - białą.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGIA

  Nadwrażliwość, stan zwiększonej wrażliwości. Silna reakcja odpornościowa organizmu w stosunku do niektórych substancji w środowisku, objawiająca się jako katar sienny, wysypka, astma, zaburzenia trawienne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBUMINY

  Białka proste, zwane inaczej proteinami, występujące powszechnie w tkankach zwierzęcych. Można spotkać się z nimi między innymi w jajach kurzych, mleku, czy zbożach. Wraz z globulinami odgrywają także rolę w regulacji równowagi płynów ustrojowych - znajdują się w surowicy krwi, gdzie są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEURON - ziarna aieuronowe

  Rodzaj ciał białkowych otoczonych pojedynczą błoną, występujących w komórkach aleuronowej warstwy bielma roślin jednoliściennych, np. zbóż.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry