Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ANAFAZA

  Stadium w procesie mejozy i mitozy, w trakcie którego zlokalizowane w płytce równikowej wrzeciona podziałowego chromatydy siostrzane (podczas mitozy i ii podziału mejotycz-nego) oraz chromosomy homologiczne tworzące biwalenty (podczas i podziału mejotycznego) oddzielają się od siebie i wędrują do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOTRANSFERAZY

  Inaczej transaminazy, grupa enzymów biorących udział w rozkładzie aminokwasów u zwierząt. W metabolizmie amino kwasów grupa a-aminowa odłączana jest od szkieletu węglowego, Aminotransferazy są odpowiedzialne za ten właśnie rozpad - katalizują one przenoszenie grup -» a-aminowych z a-aminokwa-su na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIFILOWOŚĆ

  Obecność w cząsteczkach substancji regionu hydrofilowego i hydrofobowego, W układach biologicznych do najważniejszych substancji wykazujących tę cechę należą fosfolipidy i białka, których cząsteczki zawierają często rdzeń hydrofobowy i hydrofilowe warstwy powierzchniowe. Dzięki takiemu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFOTERYCZNE ZWIĄZKI

  Związki chemiczne, które w zależności od środowiska mogą reagować jak kwasy lub zasady. Przykładem mogą być tlenek i wodorotlenek cynku, które w reakcji z mocnymi kwasami zachowują się jak zasady, natomiast z mocnymi zasadami jak kwasy: Zn(OH)2 + 2 HCI -> ZnCI2 + 2 H20 Zn(OH)2 + 2 NaOH...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOACYLO-tRNA

  Związek uczestniczący w biosyntezie białek (w procesie translacji), powstający w cytoplazmie komórki po przyłączeniu aminokwasu do tRNA (transportującego RNA), Reakcja prowadząca do powstania aminoacylo

  -    tRNA katalizowana jest przez specyficzny enzym

  -    syntetazę aminoacylo - tRNA (inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  Drobnocząsteczkowe związki organiczne posiadające asymetryczny atom węgla, do którego przyłączona jest grupa aminowa.

  NH3+

  H — C — COCf

  I

  R

  (—NH3+), grupa karboksylowa (— COCr) i łańcuch boczny R. Asymetryczny atom węgla ze względu na położenie oznaczany jest jako Ca.

  Aminokwasy ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALZHEIMERA CHOROBA

  Choroba mózgu polegająca na postępującym zwyrodnieniu koty mózgowej, występująca przed 65 rokiem życia. Po raz pierwszy została ona opisana przez niemieckiego neuropsychiatrę, Aloisa Alzheimera w 1907 roku. Ze względu na podobne lub identyczne z otępieniem starczym objawy określana jest obecnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLENA REGUŁA

  Wg tej reguły u zwierząt stałocieplnych populacje jednego gatunku lub kilku blisko spokrewnionych gatunków, żyjących w cieplejszym klimacie odznaczają się większymi rozmiarami wystających części ciała, tj. kończyn, małżowin usznych, ogonów, u ptaków dzioba, niż populacje z obszarów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMEBOIDALNY RUCH, RUCH PEŁZAKOWATY

  Ruch postępowy organizmu, najczęściej jednokomórkowego, opierający się o tworzenie nibynóżek. Ruch ameboidainy występuje u ameb, zaliczanych do pierwotniaków, stąd jego nazwa, ale także u glonów nie posiadających ścian komórkowych; w niektórych stadiach rozwojowych okrzemek, śluzowców, sporowców i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLOPATRYCZNOŚĆ

  Występowanie populacji lub blisko spokrewnionych gatunków na odrębnych obszarach geograficznych. Pomiędzy populacjami allopatrycznymi wymiana genów albo nie zachodzi, albo jest znacznie ograniczona, co prowadzi do wykształcania się nowych gatunków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry