Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ANHYDRAZA WĘGLANOWA (dehydrataza węglanowa)

  Enzym katalizujący reakcję uwodnienia dwutlenku węgla (COa) i wytworzenia jonu wodorowęglanowego (HC03~), Reakcję tą można zapisać następująco:

  anhydraza węglanowa

  C02 + H20-> H+ + HCO3-

  Enzym ten występuje głównie w czerwonych krwinkach (erytrocytach). Jego aktywność jest istotna dla procesu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNE NARZĄDY

  Narządy u różnych organizmów, które mają odmienne pochodzenie embrionalne i ewolucyjne oraz inny plan budowy, ale upodobniły się do siebie ze względu na spełnianie takich samych funkcji. Jest to efektem konwergencji, czyli ewolucji zbieżnej. Przykłady narządów analogicznych to: oko ryby i oko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIZOGAMIA, HETEROGAMIA

  Typ rozmnażania płciowego, w któiym obie gamety (komórki rozrodcze) są ruchliwe - posiadają wici, ale różnią się między sobą wielkością, wynikającą z zawartości materiałów zapasowych (mikro- i ma-krogamety).

  Zjawisko powszechnie występujące w świecie roślin i zwierząt, gdzie z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATOMIA

  Nauka zajmująca się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów. Ze względu na obiekt zainteresowań badawczych wyróżnia się anatomię zwierząt, roślin i człowieka. Uwzględniając podejście do zagadnień, przyjmuje się podział na: anatomię topograficzną (chirurgiczną - opis budowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIZOTROPIA

  Właściwość układu polegająca na tym, że pewne jego cechy zmieniają się w zależności od kierunku, w jakim się je analizuje, np. anizotropia optyczna. Jest to jedna z najważniejszych cech układów żywych. Elementami składowymi układów żywych wykazującymi najsilniejszą anizotropię są błony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDROGENY

  Sterydowe, męskie hormony płciowe, produkowane również u kobiet. Podobnie jak estrogeny powstają z cholesterolu. U mężczyzn produkowane są przez śródmiąższowe komórki Leydiga, zlokalizowane w jądrach (testosteron, dihydrotestosteron - DHT, androsten-dion), U kobiet syntezowane głównie w jajnikach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

  Podobieństwo w budowie narządów, układów lub w przebiegu procesów u organizmów należących do różnych taksonów, nie mających wspólnego przodka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMYLAZY

  Enzymy odpowiedzialne za rozkładanie wielocukrów (polisacharydów), np. skrobi i glikogenu do cząsteczek dwucukrów (np. maltozy) i krótszych oligosacharydów. Występująca w przewodzie pokarmowym a-amylaza, enzym trawienny obecny w ślinie (produkowany przez gruczoły ślinowe człowieka) oraz wytwarzany w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAFILAKSJA - wstrząs anafiiaktyczny

  Zespół objawów uogólnionej, natychmiastowej reakcji alergicznej, występujący jako odpowiedź organizmu na powtórne zetknięcie z alergenem. Objawy wstrząsu to np, świąd, pokrzywka, szum w uszach, trudności w oddychaniu i przełykaniu, skurcze, biegunka, nagły spadek ciśnienia tętniczego, a czasem też...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMYLOPLAST

  Rodzaj leukoplastu, organel-lum komórkowe, występujące w organach zapaso wych roślin, jego podstawową funkcją jest syntetyzowanie i magazynowanie złożone polisacharydu -skrobi. Jak inne leukoplasty należy do plastydów, rozwijających się z niezróżnicowanych proplastydów.

  Pod wpływem światła może...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry