Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  APOPLAST

  Martwe elementy komórek roślinnych, przez które transportowana jest na krótkie odległości woda wraz z solami mineralnymi oraz gazy. Na apoplast składają się ściany komórkowe, przestwory międzykomórkowe oraz niektóre martwe komórki.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYGEN

  Ciało obce lub częściej substancja białkowa wywołująca produkcję przeciwciał w organizmie. Antygeny mogą być pochodzenia zewnętrznego, wprowadzone do organizmu, np. bakterie, ich toksyny, obce białka. Występują również antygeny naturalne, wytwarzane przez organizm, np.: antygeny krwinkowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYBIOTYKI

  Każda substancja wytwarzana przez drobnoustroje, powodująca nawet w małych ilościach zahamowanie wzrostu lub zabicie innego mikroorganizmu. Głównymi producentami antybiotyków są grzyby i bakterie glebowe. Antybiotyki działają negatywnie na 3 główne szlaki metaboliczne bakterii takie jak: biosynteza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOREKSJA - anorexia nervosa, jadłowstręt psychiczny

  Zaburzenie psychiczne znane już w średniowieczu, dotykające głównie kobiet. Przypadłość ta polega przede wszystkim na dążeniu do utraty masy ciała (nadmiernym, chorobliwym odchudzaniu się). W około 10% przypadków spadek wagi związany z tą cechą stanowi zagrożenie dla życia i może skończyć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMIA

  Niedokrwistość, choroba polegająca na niedoborze hemoglobiny - czerwonego barwnika, zawartego w komórkach krwi - erytrocytach (krwinkach czerwonych), przenoszącego tlen. Skutkiem tego niedoboru jest niewystarczająca dla potrzeb organizmu ilość transportowanego przez krew tlenu. Dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTAGONIZM

  Ogólnie to przeciwstawianie, osłabianie działania, zwalczanie zachodzące pomiędzy funkcjami, czynnościami czy zadaniami struktur organizmów na różnych poziomach organizacji, aż po molekularny. Także działalność przeciwstawna jednego osobnika względem innego, szczególnie obcego gatunku. Antagonizm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMIA SIERPOWATA

  Choroba genetyczna spowodowana pojedynczą mutacją w genie kodującym łańcuch 6-globiny, białka budującego hemoglobinę. Mutacja dotyczy szóstego kodonu genu, a mianowicie zamiany A na T (transwersja), co powoduję zmianę aminokwasu w kodowanym białku. Zamiast glutaminianu włączona zastaje walina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTOCYJANY

  Barwniki roślinne należące do flawonoidów, występujące w wakuolach komórek płatków korony w kwiatach oraz komórek owoców, głównie u roślin okrytozalążkowych. Podobnie jak inne flawonoidy zbudowane są z dwóch pierścieni aromatycznych, połączonych 3-węglo-wym mostkiem. Mogą one mieć kolor...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMOCHORIA, wiatrosiewność

  Najczęstszy sposób rozprzestrzeniania nasion i owoców roślin, wskutek działania wiatru. Specyficznymi przystosowaniami do tego typu rozsiewania są: skrzydlaki (jesion, klon, grab, wiąz) lub aparat lotny (mniszek lekarski, oset, wierzba, topola). Niektóre rośliny wytwarzają bardzo liczne drobne i lekkie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

  Nauka zajmująca się badaniem zmienności człowieka jako jednostki (cech anatomicznych i fizjologicznych, w czasie i przestrzeni; rasy człowieka) i jako społeczności (ewolucja kulturowa).

  W metodach badawczych korzysta z osiągnięć medycyny, psychologii i socjologii, które pomagają zrozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt

Do góry