Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wzmożone napięcie mięśni

  Występuje, kiedy mięśnie otrzymują więcej bodźców pobudzających niż hamujących, tzn. wtedy, kiedy zmniejsza się hamujący wpływ specyficznych włókien nerwowych lub pewnych struktur ośrodkowego układu nerwowego.

  Ze wzmożonym napięciem mięśni w kończynach spotykamy się najczęściej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia kory nadnerczy

  Nadnercza w chwili urodzenia ważą przeciętnie u donoszonego noworodka 8-9 g. Aż 80% masy stanowi wewnętrzna warstwa płodowa, która w pierwszym półroczu ulega inwolucji, powodując zmniejszenie się masy nadnerczy o 40-50%.

  Histologicznie i czynnościowo wyróżniamy 3 warstwy kory nadnerczy:

  •    warstwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport noworodka

  Optymalnym sposobem transportu jest transport in utero. W razie potrzeby umożliwia 011 odbycie porodu w ośrodku przygotowanym do zapewnienia noworodkowi intensywnej opieki i dokonania u niego niezbędnych zabiegów chirurgicznych oraz roztoczenia opieki specjalistycznej nad matką. W Polsce obowiązuje system...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kości

  Etiologia i patogeneza.

  Zapalenie kości (osteomyelitis) powodują bakterie, najczęściej gronko-wiec złocisty (Staphylococcus aureus). Również często spotyka się paciorkowce (Streptococcus), pałeczki okiężnicy (Escherichia coli), rzadziej inne bakterie, a nawet grzyby (Candida albicans).

  Do zakażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stężenie wapnia

  Całkowite stężenie wapnia, oznaczane rutynowo w laboratoriach, stanowi sumę wapnia związanego z białkami (rozpuszczalnego, ale połączonego w różnorodne kompleksy, np. z cytrynianami) i wolnego zjonizowa-nego wapnia. Wynosi ono 2,2-2,6 mmol/1. Jedynie frakcja wapnia zjoni-

  zowanego, wynoszącą' w normie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retinopatia wcześniaków (ROP).

  ® Niedowidzenie mózgowe (ślepota związana z uszkodzeniem dróg wzrokowych lub obszarów kory mózgowej odpowiedzialnej za widzenie), na które narażone są dzieci po przebyciu encefalopatii nie-dotlenieniowo-niedokrwiennej, zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, okołoporodowych wylewów do ośrodkowego układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój skóry

  Naskórek

  Początkowo składa się z pojedynczej warstwy komórek pochodzenia ek-todermalnego, które następnie w 6. tygodniu ulegają zróżnicowaniu w typowe już komórki naskórka, układające się w 2 warstwach. Najbardziej powierzchowna warstwa, zwana peridermą, pokrywa podstawną warstwę komórek pnia. Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program powszechnych przesiewowych badań słuchu

  Program został wdrożony w Polsce 1 stycznia 2004 roku dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Badanie skriningowe słuchu u noworodków jest obecnie obowiązkowe i wykonywane we wszystkich szpitalach położniczych.

  Podstawy merytoryczne wprowadzenia badań skriningowych słuchu w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /5 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenie z dzieckiem

  Celem ćwiczeń wykonywanych u noworodka jest:

  •    zmniejszenie nadmiernego wyprostu szyi i tułowia;

  ® ograniczenie uniesienia ramion i cofnięcia łopatek;

  •    ograniczenie stałego wyprostu kończyn dolnych;

  » wzmocnienie odpowiednich grap mięśni zginaczy.

  Nadmierny wyprost szyi i tułowia w leżeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowe porażenie dziecięce

  Obecnie mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest pojęciem obejmującym różnorodne, zmieniające się wraz z wiekiem zaburzenia mchu i postawy (porażenia, niedowłady, ruchy mimowolne, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia równowagi), które współistnieją z innymi objawami trwałego uszkodzenia mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /5 499

  praca w formacie txt

Do góry