Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BARWNIKI ASYMILACYJNE - FOTOSYNTETYCZNE

  Barwne związki chemiczne, najczęściej pochodzenia lipidowego. Zadaniem bawników asymilacyjnych jest pochłanianie określonych długości fal świetlnych/energii świetlnej i wykorzystywanie jej w procesie fotosyntezy, w celu zmagazynowania jej w komórce w postaci ATP i trioz (cukrów 3 węglowych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARWNIKI KRWI (barwniki oddechowe)

  U zwierząt; wielkocząsteczkowe białka z grup metalo- i chemoprotein, których funkcją jest magazynowanie i/lub transport tlenu. Rozpuszczone w płynach ustrojowych (krew, hemolimfa - zwiększają ich pojemność tlenową), bądź zlokalizowane w wyspecjalizowanych komórkach (erytrocyty). Za czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASEDOWA CHOROBA (choroba Gravesa-Basedowa, hyperthyteosis, thyteotoxicosis)

  Schorzenie gruczołu tarczowego prowadzące do nadczynności tarczycy. Choroba o podłożu autoimmunologicznym. Może być związana z zakażeniem wirusowym lub silnym stresem, rzadziej dziedziczna. Znacznie częściej spotykana u kobiet.

  Do jej głównych objawów należą powiększenie tarczycy (wole...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZGFILE (leukocyty zasadochłonne)

  Jedne z elementów morfotycznych krwi. Kuliste komórki, o średnicy ok. 10 pm, posiadające wydłużone jądro, z dwoma lub więcej, przewężeniami; wykazują zdolność do endocytozy. Stanowią ok, 0-1% białych krwinek krwi obwodowej. Powstają w czerwonym szpiku kostnym z komórek macierzystych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDACHOGRONO

  Kwiatostan graniasty. Szypułki kwiatowe niejednakowej długości, wyrastają na różnych wysokościach osi głównej, ale dorastają do jednego poziomu. Przykłady: dziki bez, jarzębina. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIOR

  Zachowanie się - to złożony system zachowań zwierzęcia w odpowiedzi na sygnały docierające ze środowiska zewnętrznego lub z wnętrza organizmu. Np. ostrzegawczy krzyk u drobnych ptaków na widok ptaka drapieżnego (sygnał zewnętrzny) lub rozpoczęcie poszukiwania pokarmu pod wpływem głodu (sygnał...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBITURANY

  Grupa leków (głównie nasennych) o silnym działaniu toksycznym, mających właściwości uzależniające i depresyjne; syntetyczne pochodne kwasu barbiturowego, stosowane w leczeniu padaczek i bezsenności (np. Fanadorm - cyclobarbital, Luminal - fenobarbital, Veronal, Glimid) oraz jako leki znieczulające...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARRA CIAŁKO (chromatyna X, ciałko X)

  Żeńska chromatyna płciowa, widoczna na obrzeżach interfazowych jąder komórkowych (między podziałami). Stanowi nieaktywną heterochromatynę, podlegającą częściowej kondensacji w żeńskich komórkach somatycznych.

  Inaktywacja (inaczej lionizacja) następuje w zarodkach ssaków. Jest losowa i dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIE

  Jedne z najmniejszych organizmów zamieszkujących Ziemię. Ze względu na swoją budowę, są także najprostszymi organizmami. Jednakże wszyscy przedstawiciele królestwa Prokary-ota spełniają wszystkie charakterystyczne funkcje dla świata ożywionego biosfery, takie jak oddychanie, odżywianie, czy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /6 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYZM SERCA

  Zdolność mięśnia sercowego do samoistnego kurczenia się, bez udziału układu nerwowego. Za automatyzm serca odpowiada jego układ bodźcotwórczy, w skład którego wchodzą: węzeł zatokowo-przedsionkowy, serca. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt

Do góry