Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BEZOWODNIOWCE, Anamniota, Anamnia

  Grupa systematyczna obejmująca kręgowce (bezszczękowoe) - smoczkouste (kręgouste), ryby i płazy. Zwierzęta te nie posiadają błon płodowych, tj, owodni, omoczni i kosmówki.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZSZCZĘKOWCE, Agnatha, bezżuchwowce

  Grupa kręgowców pozbawiona szczęk i kończyn parzystych oraz wykazujących inne cechy prymitywne. Obejmuje liczne formy kopalne, a wśród współczesnych - kręgouste: minogi i śluzice.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁACZKI (leukemie)

  Choroby nowotworowe krwi, charakteryzujące się nadmiernym i niekontrolowanym rozrostem tkanek układu krwiotwórczego, częstsze u mężczyzn. Mogą powstawać na skutek działania czynników zewnętrznych (por. mutageny, kancerogeny), infekcji wirusowych (zakażeń retrowi-rusami, wirus HTLV-BLV) lub mieć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELEMNITY

  Rząd kopalnych głowonogów, posiadających wapienny szkielet wewnętrzny. Żyły od karbonu do eocenu. Były zwierzętami morskimi, aktywnie pływającymi. Pływały prawdopodobnie ruchem odrzutowym ku tyłowi.

  Miały przypuszczalnie dziesięć ramion zaopatrzonych w przyssawki. Długość belemnitów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENETYTY

  Klasa z podgromady nagozalążko-wych. Obejmuje całkowicie wymarłe mezozoiczne rośliny, występujące od triasu po środkową kredę. Pokrojem, liśćmi i budową anatomiczną pędu przypominały współczesne sagowce. Zasadnicza różnica między nimi 'występowała w budowie organów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENTOS

  Organizmy zasiedlające dna zbiorników wodnych lub inne zanurzone konstrukcje czy przedmioty. W składzie bentosu znaleźć można przedstawicieli prawie wszystkich typów zwierząt wodnych, wiele mikroorganizmów, glony jedno-i wielokomórkowe, a także rośliny wyższe, np. rdestowate. Bentos morski tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENZOESAN SODU (E211, sól sodowa kwasu benzoesowego-E210)

  Dodatek do żywności o wzorze C6H5COONa, syntetyczny konserwant, jeden z bardziej toksycznych. Występuje w postaci białego, krystalicznego proszku, bezzapachowy, o łagodnym, lekko słodkim smaku. Inhibitor enzymatyczny dla komórek drobnoustrojów i ich przetiwalników. Flamuje rozwój drożdży i pleśni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERI-BERI

  Choroba spowodowana niedoborem witaminy B1 w organizmie. Oznaki choroby to m.in. osłabienie mięśnia sercowego, zaburzenia układu nerwowego i trawiennego. Choroba ta występują często w krajach trzeciego świata, gdzie dieta składa się niemal wyłącznie z ryżu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZCZASZKOWCE, Acrania

  Grupa współczesnych strunowców, zwanych iancetnikami. Brak czaszki jest u tych zwierząt cechą pierwotną. Cechą charakterystyczną jest asymetria rozwojowa i przebieg struny grzbietowej, aż do szczytu pyska. Obok cech pierwotnych, wspólnych ze wszystkimi innymi strunowcami, wykazują szereg cech wspólnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARWIENIE GRAMMA

  Barwienie z zastosowaniem dwóch bawników (bawienie złożone): fioletu krystalicznego i fuksyny zasadowej, w celu identyfikacji bakterii gramdodatnich i gramujem-nych. W wyniku bawienia bakterie gramdodatnie wybawiają się na fioletowo, zaś gramujemne na czewono.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt

Do góry