Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BILIWERDYNA

  Produkt pośredni rozpadu grupy hemowej w hemoglobinie Qej części niebiał-kowej), baro/nik zielonkawy w żółci. Biiiwerdyna jest łańcuchowym tetrapirolem i powstaje w wątrobie w wyniku rozszczepienia mostka a-metino-wego w grupie hemowej. Reakcja ta zachodzi przy udziale tlenu i NADPH i jest katalizowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁE CIAŁKA KRWI (leukocyty, krwinki białe)

  Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi; kuliste, ale mogą przybierać również postać pełzakowatą. We krwi obwodowej w liczbie 7,5x10® komórek/ml (norma laboratoryjna: 4-10 tys./ ml). W ich skład wchodzą: granulocy-ty - ok. 60% (obojętnochłonne - neutrofile, kwa-sochłonne - eozynofile...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA

  Podstawowe cząsteczki biologiczne budujące żywe organizmy. Pełnią w komórkach funkcje strukturalne, magazynujące oraz szeroko pojęte funkcje regulatorowe, uczestniczą właściwie we wszystkich procesach zachodzących w komórkach. Wiele białek posiada aktywność enzymatyczną i katalizuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA G

  Białka błonowe zaangażowane w proces sygnalizacji komórkowej, a mianowicie w przekazywanie sygnałów z receptora do wewnątrz komórki. Uczestniczą w odpowiedzi komórki na działanie hormonów, w procesie widzenia, odczuwaniu smaku i zapachu. Białka G powodują aktywacje lub inaktywacje enzymów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELMO, ENDOSPERMA, ENDOSPERM

  Tkanka odżywcza zarodka, występująca w nasionach. U roślin nagozalążkowych występuje bielmo pierwotne (prabielmo), rozwijające się z komórek miękiszowych gametofitu żeńskiego, w związku z tym o haploidalnych jądrach. W przypadku roślin okrytozalążkowych, bielmo powstaje podczas tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNACKIEGO ODCZYN (OB)

  Test stosowany w diagnostyce medycznej, będący miarą szybkości opadania czewonych krwinek (erytrocytów) w osoczu krwi, która zależy od składu białkowego osocza.

  Podwyższona w stosunku do normy wartość OB, świadczy m.in. o ostrym lub przewlekłym stanie zapalnym, urazach, złamaniach kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZJAMOWCE, Aceola

  Podgrupa - pieiwo-uste zwierzęta trójwarstwowe. Obejmuje zwierzęta, u których przestrzeń między jamą ciała a narządami wewnętrznymi wypełniona jest parenchymą. Zaliczamy tu np. płazińce, wstężnice.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZJĄDROWE, Procaryota

  Organizmy nie mające jąder komórkowych, w przeciwieństwie do eukariontów. W większości są to organizmy jednokomórkowe, tj. bakterie i sinice lub tworzące kolonie. U prokariontów DNA nie jest połączony z hi-stonami, występuje w postaci wolnej, jako długa, kolista podwójna nić, zwana genoforem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZJĄDRZASTE

  Komórki organizmów wielokomórkowych, eukariotycznych, które wtórnie - w trakcie rozwoju zatraciły jądro komórkowe, np. erytrocyty ssaków iub rurki sitowe roślin nasiennych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZKRĘGOWCE, Invertebrata

  Jednostka systematyczna obejmująca wszystkie zwierzęta wielokomórkowe pozbawione kręgosłupa. Zalicza się tu ponad 30 typów zwierząt wykazujących olbrzymią różnorodność budowy i trybu życia. Należą do nich m.in. jamochłony, płazińce, obieńce, pierścienice, stawonogi, mięczaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt

Do góry