Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    BŁONA BĘBENKOWA

    Cienka, delikatna, silnie unaczyniona i unerwiona błona łącznotkan-kowa. Oddziela przewód słuchowy (ucho zewnętrzne) od jamy bębenkowej (ucho środkowe). Błona bębenkowa odbiera fale dźwiękowe, które w postaci drgań przekazywane są na łańcuch kosteczek słuchowych wzmacniających te drgania, a...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /360

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BISEKSUALIZM, obojnactwo/hermafrodytyzm

    Występowanie u pojedynczego organizmu zwierzęcego gruczołów rozrodczych żeńskich (jajniki) i męskich (jądra). Zjawisko często spotykane u bezkręgowców, np. płazińce, niektóre ślimaki, skąposzczety, pijawki. U obojnaków zachodzi zaplemnienle krzyżowe, a tylko u pasożytów wewnętrznych może...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /473

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOMY

    Zespoły ekosystemów, które tworzą duże i łatwe do rozróżnienia regiony biologiczne na Ziemi, np. tundra, tajga, pustynia, step.

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /153

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOMASA

    Całkowita masa organizmów żywych, masa pojedynczych osobników lub grup organizmów zawarta w danym ekosystemie lub jego części, obliczona dla danego przedziału czasowego. Biomasa wyrażana jest najczęściej w jednostkach masy lub energii, przypadających na daną powierzchnię czy objętość, np. kg/m2...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 529

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOLOGIA

    Nauka o organizmach żywych, ich budowie, rozwoju, fizjologii i pochodzeniu, Podstawowymi działami biologii są: systematyka, fizjologia, genetyka, botanika, zoologia, ewolucjonizm, anatomia, morfologia, histologia, ekologia. Biologia należy do nauk przyrodniczych. Terminu „biologia" po raz pierwszy użył...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /365

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOETYKA

    Dziedzina, nauka z pogranicza etyki, filozofii, socjologii i biologii zajmująca się wpływem osiągnięć biologii na życie społeczne człowieka, Zajmuje się opracowaniem zasad kontroli nad postępem prac w biotechnologii, inżynierii genetycznej, nad manipulacją z zarodkami, klonowaniem, naci ich...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /405

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOLOGIA MOLEKULARNA

    Dział biologii zajmujący się zjawiskami życiowymi na poziomie cząsteczkowym (molekularnym), czyli badający chemiczne i fizyczne właściwości cząsteczek tworzących organizmy, a także wzajemne oddziaływania tych cząsteczek. Osiągnięcia tej części biologii pozwoliły na wyjaśnienie trzech...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /562

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOFIZYKA

    Nauka interdyscyplinarna, zajmująca się badaniem fizycznych, fizykochemicznych i energetycznych podstaw organizacji materii i regulacji procesów życiowych.

    Śledzi zjawiska zachodzące w układach żywych oraz wpływ zewnętrznych czynników fizycznych (promieniowanie, pole grawitacyjne i magnetyczne) na...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /654

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BINOMINALNE NAZEWNICTWO GATUNKÓW

    Naukowe oznaczenie nazwy gatunku biologicznego, w którym stosuje się dwa człony: pierwszy, określający nazwę rodzajową, i drugi, zwany epitetem, określający przynależność gatunkową, często opisujący jakąś cechę gatunku, np. Homo sapiens. Nazwy binominalne są łacińskie lub zlatynizowane...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /796

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOLOGICZNE NAUKI

    Biolodzy, jako naukowcy mają za zadanie:

    - zapoznać nas z budową organizmów,

    - wyjaśnić prawa rządzące życiem organizmów,

    -    wyjaśnić wewnątrzkomórkowe przemiany biochemiczne oraz procesy decydujące o życiu osobników,

    -    zapoznać nas z przemianami ewolucyjnymi, decydującymi o kierunkach...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 090

    praca w formacie txt

Do góry