Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CENTRUM AKTYWNE

  Grupa aminokwasów biorących bezpośredni udział w oddziaływaniu z substratem (głównie tworzeniu i zrywaniu j wiązań chemicznych), tzw. grupa katalityczna enzymu. Centrum aktywne stanowi małą, ale kluczową część całego enzymu. Tworzone jest przez grupy aminokwasów położonych w różnych pozycjach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMIOSMOTYCZNA TEORIA MITCHELLA

  Teoria wyjaśniająca związek pomiędzy procesem syntezy adenozynotrójfosforanu (ATP), katalizowanym przez enzym - syntazę ATP, w czasie fosforylacji oksydacyjnej, a transportem elektronów w łańcuchu oddechowym, zachodzącym w wewnętrznej błonie mitochondrium podczas ostatniego etapu oddychania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEREBROZYDY

  Grupa sfingolipidów - związków o charakterze tłuszczowym. W skład cerebrozydów wchodzą: kwasy tłuszczowe, alkohol - sfin-gozyna oraz cukier prosty - glukoza lub galaktoza. Cerebrozydy występują głównie w tkance nerwowej (szczególnie w mózgu) oraz we krwi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMORECEPTORY

  Narządy zmysłu chemicznego, rozpoznające bodźce chemiczne. Wyróżniamy chemoreceptory zewnętrzne (eksteroreceptoi) - należą tu narządy węchu (nabłonek j węchowy) i smaku (kubki smakowe) oraz wewnętrzne (interoreceptory) - centralne i obwodowe.

  Chemoreceptory centralne (w pniu mózgu) są i wrażliwe na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWKI, tracheidy

  Zespoły martwych, klinowato na siebie zachodzących komórek, które uczestniczą w transporcie wody u roślin. Cewki mają silnie zdrewniałe ściany komórkowe, z licznymi jamkami lejkowatymi lub prostymi. Przez jamki odbywa się transport wody z solami mineralnymi, z cewki do cewki, w górę rośliny, U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMOSYNTEZA

  Proces pozyskiwania energii niezbędnej zarówno do procesów życiowych jak i syntezy związków organicznych przez komórkę na drodze utleniania związków nieorganicznych. Podobnie jak fotosynteza jest jednym ze sposobów samożywności, jednakże mniej skomplikowanym i starszym ewolucyjnie. Chemosynte-zę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWKA MOCZOWA

  Ostatni element układu moczowego u samic, a moczowo-płciowego u samców większości ssaków. Cewka moczowa jest przewodem (rurą) wyprowadzającą mocz z pęcherza moczowego na zewnątrz ciała. U samic jest krótka, ma ujście w przedsionku pochwy i służy wyłącznie do wydalania moczu, u samców jest długa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOMA

  Wtórna jama ciała, powstająca w okresie zarodkowym u wtórojamowców. Mieści się pomiędzy komórkami mezodermy. Nazwana tak dla odróżnienia od pierwotnej jamy ciała, powstałej bezpośrednio z przekształcenia blastoce-iu. Celoma jest zawsze wysłana od wewnątrz nabłonkiem celomatycznym (perytonealnym) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWKA NERWOWA

  Powstaje we wczesnym rozwoju zarodkowym z ektodermy i przybiera postać rury. Cewka nerwowa jest położona po grzbietowej części zarodka. U lancetnika funkcjonuje bez zmian przez całe życie, a u innych strunowców przekształca się w centralny układ nerwowy - mózg i rdzeń kręgowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELULOZA

  Złożony wielocukier, wchodzący w skład błonnika (polisacharyd), pełniący funkcje strukturalne - będący głównym materiałem budulcowym ścian komórkowych w roślinach. Pod względem budowy chemicznej celuloza jest polisacharydem składającym się z bardzo długich, prostych łańcuchów reszt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 275

  praca w formacie txt

Do góry