Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHŁONKA (limfa)

  Bezbarwny lub jasnożółty płyn ustrojowy, podobny w składzie do osocza, o podwyższonej zawartości tłuszczu, z elementami morfotycznymi w postaci limfocytów (97%), granulocytów oraz erytrocytów.

  Stanowi przesącz z komórek i naczyń włosowatych. Spływa do naczyń chłonnych/tworzących układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLAMYDIE

  Populacja bakterii gramujem-nych, obejmująca drobnoustroje o kształtach zia-renkopodobnych lub pałeczkowatych, mające trój-warstwową błonę komórkową. Pojedyncza komórka chlamydii po wniknięciu do cytoplazmy komórki gospodarza tworzy dużą postać, zwaną ciałem siateczkowatym.

  Ulega podziałom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁONNE WĘZŁY

  Wraz z grudkami chłonnymi wchodzą w skład wtórnych, obwodowych narządów limfatycznych. Mają kształt nerkowaty, średnicę 2-10 mm, są otoczone kolagenową torebką, niektóre są dobrze wykrywalne przy dotyku (podżuchwowe, szyjne). Rozmieszczone wzdłuż naczyń krwionośnych, w pobliżu narządów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLORENCHYMA

  Inaczej mezofil, miękisz zieleniowy lub miękisz asymilacyjny. Typ tkanki roślinnej, jedna z odmian tkanki parenchymatycznej (miękiszu), złożona z komórek zawierających bardzo dużą ilość chloroplastów (od 20 do 100 w komórce), a więc przeprowadzająca fotosyntezę.

  Chociaż jest to tkanka stała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIMERA

  Organizm zbudowany z komórek, różniących się materiałem genetycznym. Chimery mogą spontanicznie powstawać w sposób naturalny, poprzez mutacje genowe czy chromosomowe w czasie rozwoju organizmu. Mogą być także wynikiem złączenia kilku fragmentów organizmów ze sobą. Ten drugi sposób jest powszechny w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLOROFILE

  Zielone barwniki fotosyntetyczne występujące w chloroplastach, organellach komórek roślin wyższych, u glonów oraz bakterii fotosyntetycznych (przeprowadzających fotosyntezę). Chlorofile pochłaniają przede wszystkim światło widzialne w zakresie światła niebieskiego i czerwonego, a odbijają światło...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMOTROPIZM

  Rodzaj tropizmu uwarunkowanego obecnością w środowisku pewnych substancji chemicznych, np. wzrost korzeni roślin lub strzępek grzybów w kierunku pokarmu, wzrost łagiewki pyłkowej w szyjce słupka w kierunku zalążka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMOTAKSJE

  Rodzaj taksji uwarunkowanej bodźcem chemicznym. Chemotaksje to ruch komórek w kierunku miejsc o odpowiednim stężeniu substancji chemicznej, np, zdążanie komórek glonów, pierwotniaków w stronę pokarmu; plemników w stronę żeńskich organów wydzielających odpowiednie substancje. Chemotaksje ujemne to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRIOLE

  Organella komórkowe biorące udział w podziale komórkowym, zaobserwowane niemal we wszystkich komórkach zwierzęcych.

  Obecne tam centriole, replikując się przed podziałem komórkowym, pełnią rolę w tworzeniu i polimeryzacji mikrotubul (grubych włókien budujących m.in. wrzeciona kariokinetyozne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAPERONY

  Inaczej białka opiekuńcze lub białka szoku cieplnego, występują zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych.

  Główną funkcją tych białek jest przywracanie białkom częściowo zdenaturowanym (np. w wyniku stresu cieplnego) ich natywnej struktury, a także minimalizowanie agregacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt

Do góry