Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHROMATYDA

  Ramię chromosomu widocznego w metafazie. W wyniku replikacji każdy chromosom posiada dwie chromatydy, które następnie w wyniku podziału jądra komórkowego rozchodzą się do przeciwległych biegunów komórki i stają się samodzielnymi chromosomami. Każda chromatyda zbudowana jest z pojedynczej nici DNA...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA

  Każde zaburzenie prawidłowego funkcjonowania organizmu lub jego części na dowolnym poziomie jego organizacji. Ścisłe podanie definicji choroby jest szczególnie trudne w przypadku zaburzeń na płaszczyźnie psychiki człowieka, ze względu na ich subiektywne odczucie.

  W przypadku każdej choroby można...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLESTEROL

  Organiczny związek z grupy alkoholi steroidowych. Zawiera 27 atomów węgla, w organizmach żywych syntetyzowany jest ze skwalenu. Skwalen powstaje na drodze kondensacji dwóch cząsteczek farnezoiu (15 węglowa cząsteczka, zbudowana z trzech jednostek izopre-nowych).

  Prekursorem w syntezie cholesterolu jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMATYNA

  Substancja występująca i wjądrze komórkowym, jako główny składnik chromosomów, Chromatyna jest substancją włóknistą zbudowaną z DNA i licznych białek, a mianowicie białek histonowych i niehistonowych. Głównym składnikiem chromosomów jest nić DNA, która opleciona jest na białkowym rdzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PARKINSONA

  Inaczej drżączka poraźna, choroba zwyrodnieniowa mózgu o nie-poznanych dotąd przyczynach, rozpoczynająca się zwykle w stosunkowo późnym wieku (między 50 a 60 rokiem życia).

  Do podstawowych objawów należą: drżenie rąk, głowy i tułowia, wzrost napięcia mięśniowego (sztywnienie mięśni)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHONDROBLASTY, komórki chrząstkotwórcze

  Elementy komórkowe tkanki chrzestnej posiadające zdolność do podziału. Chondroblasty produkują też włókna białkowe wchodzące w skład chondryny. Po utracie zdolności do podziałów stają się chondrocytami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA WIEŃCOWA (choroba niedokrwienna serca)

  Zespół chorobowy charakteryzujący się niedostatecznym ukrwieniem serca, spowodowany znaczącym zwężeniem lub zamknięciem światła tętnic wieńcowych. Przeważnie o podłożu miażdżycowym (por. arteriosklero-za). Najczęstsza przyczyna zgonów w krajach wysokorozwiniętych.

  Jej najbardziej znanymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHONDROCYTY, KOMÓRKI CHRZĘSTNE

  Komórki pochodzenia mezenchymatycznego lub neuroektodermalnego, o kulistym lub heksagonalnym kształcie, leżące w jamkach substancji międzykomórkowej tkanki chrzęstnej.

  Na powierzchniach stawowych chondrocyty przybierają kształty spłaszczone. Chondrocyty leżą samodzielnie lub grupami, mogą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY CYWILIZACYJNE (również społeczne)

  Pojęcie obejmujące szereg chorób, przeważnie przewlekłych, wykazujących zależność od postępu cywilizacyjnego społeczeństwa (urbanizacji, motoryzacji, chemizacji etc). Wywoływane przez szereg czynników środowiskowych, chemicznych i fizycznych (zanieczyszczenie powietrza, skażenie gleby, wody i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHONDRON

  Jednostka strukturalna tkanki chrzęstnej. Chondron obejmuje grupę izogeniczną - 2-5 chondrocytów w jamce chrzęstnej (wspólna torebka) oraz otaczającą ją substancję podstawową - chondromukoid i włókna białkowe, Pomiędzy chondronami znajduje się substancja...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt

Do góry