Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CIŚNIENIE KRWI

  Nacisk płynącej krwi na ściany głównych naczyń tętniczych, jego wartość zależy od wydolności serca, szerokości i sprężystości ścian naczyń, a określają ją dwie wartości: ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

  Ciśnienie skurczowe powstaje w chwili skurczu serca, w trakcie wpychania krwi do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKO ŻÓŁTE

  Struktura powstająca w jajniku z pęcherzyka Graafa po owulacji. Zawiera żółty banwnik, luteinę, oraz naczynia krwionośne. Pełni funkcje wydzielnicze, produkując progesteron. Hormon ten pobudza rozrost śluzówki macicy, przygotowując ją do przyjęcia zarodka.

  Po zapłodnieniu i implantacji zarodka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI

  Teoria opracowana przez Thomasa Morgana podczas badań nad dziedziczeniem się cech u muszki owocówki Drosophila melanogaster. Wyniki swoich badań opublikował na początku XX w. i zasadnicze jej elementy są aktualne do dzisiaj. Chromosomowa teoria dziedziczności jest także niejako uzupełnieniem do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHYMOTRYPSYNA

  Jeden z enzymów trawiennych, należących do enzymów proteolitycznych (proteaz lub peptydaz, enzymów hydrolizujących wiązania peptydowe), odpowiedzialnych za trawienie w przewodzie pokarmowym białek pobieranych z pożywieniem. Chymotrypsyna należy do endopeptydaz, tzn. rozszczepia wiązania peptydowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMOWE MUTACJE, MUTACJE CHROMOSOMOWE

  Mutacje związane z wyglądem chromosomów. Do mutacji chromosomowych zaliczamy:

  -    aberracje chromosomowe,

  -    translokcje

  -    delecje

  -    duplikacje

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKA NISSLA, tigroid

  Ziarnistości zawierające rybosomy i RNA skupione w pobliżu jądra komórkowego w perikarionie komórki nerwowej. Ilość ciałek Nissla świadczy o aktywności neuronu w syntezie białek. W komórkach starych, degenerujących się, zawartość tigroidu spada.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMOWY ZESPÓŁ

  Określona liczba chromosomów charakterystyczna dla każdego organizmu, która jest jednakowa we wszystkich jądrach komórkowych. Chromosomy tworzące zespół chromosomowy różnią się między sobą morfologią, a więc wielkością i kształtem, jak również zawartością w nich genów, jednakże obraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKA ZMYSŁOWE

  Receptory czucia skórnego. Wolne zakończenia włókien nerwowych w nabłonku lub nieco zmodyfikowane receptory - łąkotki, kolby rozmieszczone w powierzchniowej warstwie skóry. Odbierają wrażenia dotyku, ucisku, bólu, ciepła i zimna oraz swędzenia i łaskotania.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMY POLITENICZNE

  Chromosomy zbudowane z więcej niż jednej dwuniciowej cząsteczki DNA. Powstają wskutek wielokrotnych replikacji, którym nie towarzyszy mitoza, ani podział cytoplazmy. Przykładem mogą być chromosomy występujące w komórkach gruczołów śli-niankowych larw Drosophila melanogaster. Zwane są także...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKO KIERUNKOWE (polocyt, ciałko polarne)

  Mała komórka, złożona z substancji jądrowej, powstająca wskutek niesymetrycznych podziałów komórkowych w procesie oogenezy, na etapie I i II podziału mejotycznego (l-sze i gie ciałko komórkowe).

  W wyniku jego podziału, z oocytu rzędu do oocytu II - rzędu (ln2c), powstaje rzędowe ciałko kierunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt

Do góry