Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CIŚNIENIE OSMOTYCZNE

  Ciśnienie powstałe na skutek oddziaływań międzycząsteczko-wych, wywierane na póiprzepuszczalną błonę przez ciecze (roztwory), które ta błona rozdziela. Jest ono spowodowane różnicą stężeń związków chemicznych lub jonów w tych roztworach i dążeniem do jej wyrównania. Roztwory o stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKO RZĘSKOWE

  Zewnętrzna, gruba krawędź naczyniówki w kształcie pierścienia. Znajduje się w przedniej części oka i zawiera mięsień rzęskowy połączony z soczewką. Skurcze tego mięśnia powodują zmianę krzywizny soczewki - akomodację oka. Ciałko rzęskowe wytwarza też ciecz wodnistą, wypełniającą komory...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIŚNIENIE PARCJALNE

  Ciśnienie cząsteczkowe jednego gazu w mieszaninie gazów. Powietrze atmosferyczne stanowi mieszaninę gazów: tlenu, dwutlenku węgla i azotu, z nieznaczną domieszką innych gazów (gazy szlachetne) i pary wodnej. Każdy z tych gazów wywiera swoje ciśnienia parcjalne według prawa Daltona - suma tych ciśnień...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA

  U samic ssaków, okres trwający od momentu zapłodnienia komórki jajowej do porodu. Prowadzi do szeregu zmian fizjologicznych w obrębie organizmu matki, w celu przygotowania odpowiedniego środowiska dla rozwoju i wzrostu embriona (później płodu). Jej długość jest charakterystyczna dla poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORTIEGO NARZĄD, NARZĄD ŚLIMAKOWY

  Aparat zawierający wyspecjalizowane receptory słuchowe, położony na błonie podstaw-nej ślimaka, w uchu wewnętrznym ssaków. Narząd ten rozciąga się od podstawy do szczytu ślimaka i ma kształt spiralny. Komórkami receptorowymi są komórki zmysłowe włoskowate błędnika, któtych wypustki przebijają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA MNOGA (wielopłodowa)

  Ciąża, w wyniku której rodzi się więcej niż jeden potomek. Charakterystyczna dla większości ssaków, za wyjątkiem człowieka, chociaż wraz z szerszym stosowaniem technik wspomaganego rozrodu (terapia hormonalna przy leczeniu bezpłodności), staje się zjawiskiem coraz częstszym. U kobiety jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CROSSING-OVER

  Proces wymiany odcinków chromosomów homologicznych zachodzący podczas mejozy. W wyniku crossing-over powstaje nowa jakość chromosomów ze względu na inne rozłożenie wariantów genów/alleli na chromosomie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA U KOBIETY

  Obejmuje okres od momentu zapłodnienia jaja do porodu i trwa ok. 280 dni. Nie jest to jednak regułą (wcześniaki lub tzw. ciąża przenoszona). Okres ciąży ludzkiej dzieli się na 3 trymestry.

  Do charakterystycznych objawów wskazujących na istnienie ciąży należą: zatrzymanie miesiączki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUKROWCE, cukry, sacharydy, węglowodany

  Związki organiczne będące wielowodoro-tlenowymi aldehydami, wielowodorotienowymi ketonami oraz ich związkami połączonymi wiązaniami glikozydowymi. Ponieważ często ich wzór strukturalny ma postać Cn(H20)n, nazywane są węglowodanami. Cukry zawierające w cząsteczce grupę aldehydową nazywane są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CISTRON

  W DNA bakterii i wirusów, jednostka genetyczna, funkcjonalny analog genu. Odcinek łańcucha DNA, obejmujący kilka tysięcy p nukleotydów, będący odpowiednikiem jednos' biochemicznej (ekspresja cistronu w postaci je nego peptydu), można go podzielić na mniejsze jednostki rekombinacjne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt

Do góry