Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CYKL KOMÓRKOWY (cykl życiowy komórki)

  Obejmuje następujące po sobie cyklicznie procesy podziału i wzrostu komórki. Składają się na niego: kariocytokineza oraz okres międzypo-dziatowy, zwany interfazą.

  Interfaza, najdłuższa faza cyklu, obejmuje kolejno fazę G1 (ang. gap-przerwa), S i G2. Kolejność -następujących po sobie faz jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTA

  Otoczka (osłonka) o różnej budowie morfologicznej i chemicznej, odporna na różne czynniki, wytwarzana przez organizm (bakterię, roślinę, zwierzę) wchodzący w stan życia utajonego, w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami środowiska zewnętrznego, jak susza, niska temperatura, brak pokarmu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL KREBSA

  Cykl reakcji biochemicznych zachodzący w mitochondriach, zwany też cyklem kwasu cytrynowego, lub cyklem kwasów trlkarbok-sylowych, będący jednym z etapów oddychania komórkowego (w przypadku organizmów, u których zachodzi oddychanie tlenowe), czyli procesu wyzwalania energii zmagazynowanej w związkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOCHROMOWA OKSYDAZA (cyto-chrom aa3, enzym Wartburga)

  Ostatni enzym łańcucha oddechowego, białko transbłonowe, zlokalizowane w wewnętrznej błonie mitochondrium organizmów tlenowych. Oksydore-duktaza, o masie 160 kDa, posiadająca cztery grupy prostetyczne (dwie w postaci hemu - cyto-chromy a i a3, dimer miedziowy, centrum aktywne z atomem miedzi Cu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL PŁCIOWY

  Rytmicznie powtarzające się zmiany w przysadce mózgowej, jajnikach i drogach rodnych samicy, związane z produkcją i dojrzewaniem komórek jajowych oraz przygotowaniem samicy do zapłodnienia i ciąży. Samice większości kręgowców przeżywają cykliczne zmiany aktywności rozrodczej. Samice osiągają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL PŁCIOWY U CZŁOWIEKA

  U kobiet kontrolowany jest przez przedni płat przysadki i jajniki. Są to cykliczne zmiany w organizmie dojrzałej płciowo kobiety. W jego powtarzającym się przebiegu dochodzi do dojrzewania i pękania pęcherzyka Graafa i przekształcenia go w ciałko żółte oraz (pod wpływem estrogenów) do odbudowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL PRACY SERCA (cykl hemodynamiczny serca)

  Obejmuje czynności fizjologiczne serca wymuszające prawidłowy przepływ krwi przez układ krwionośny. Jeden cykl pracy trwa ok. 0,85 sek. (powtarza się ok. 72 razy na minutę, por. tętno). Składa się z następujących po sobie: skurczu przedsionków (ok. 0,15 sek.), skurczu komór (ok. 0,3 sek.)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL CALVINA-BENSONA

  Cykl reakcji określany jako faza ciemna fotosyntezy lub reakcje ciemne fotosyntezy, w którym dwutlenek węgla (C02) zostaje wbudowany w związki organiczne (cukry), przy wykorzystaniu produktów fazy jasnej: ATP i NADPH. Cykl Calvina-Bensona przebiega w stromie chloroplastów i nie zależy bezpośrednio od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUKRZYCA

  Przewlekła choroba systemowa o podłożu metabolicznym. Spowodowana brakiem, spadkiem iub zmniejszoną aktywnością insuliny endogennej. Skutkuje zaburzeniami w poziomie cukrów we krwi (hiperglikemia), ale również gospodarki lipidowej, białkowej i wodno-eiektrolitowej organizmu.Wyróżniamy cukrzycę typu I i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLAZA ADENYLANOWA

  Enzym będący białkiem błonowym, który katalizuje syntezę z ATP cyklicznego 3',5’-adenozynomonofosforanu (cAMP), związku pełniącego funkcję komórkowego przekaźnika sygnału drugiego rzędu w wielu procesach fizjologicznych.

  Pośredniczy on w działaniu wielu hormonów, np. adrenaliny, giukagonu i ACTH...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry