Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CZERWONKA

  Pojęcie obejmujące dwie postacie choroby przewodu pokarmowego: czerwonkę bakteryjną i pełzakowatą.

  Czerwonka bakteryjna (dyzenteria) to choroba zakaźna układu pokarmowego, wywoływana przez gramm(-) pałeczki Shigella z rodziny Entero-bacteriaceae (najczęściej Shigella flexneri i Shigella sonnei...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOSZKIELET

  Dynamiczna sieć włókienek białkowych, tworząca podporę (rusztowanie) komórek, usztywniająca i nadająca im kształt (głównie w przypadku komórek zwierzęcych - u roślin funkcje usztywniające pełni przede wszystkim ściana komórkowa), a także uczestnicząca w wielu istotnych dla komórki procesach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOLIZA

  Rozpad martwych komórek pod wpływem enzymów hydro litycznych lub uszkodzenie błony komórkowej i uwolnienie treści komórki (etap nekrozy). W immunologii - proces prowadzący do zniszczenia tzw. komórek docelowych, wywołany działaniem limfocytów T.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOPLAZMA

  Zewnętrzna w stosunku do jądra komórkowego część komórki eukariotycz-. nej. Sktada się z fazy płynnej - cytozolu (inaczej hialopiazmy) i wszystkich organelli komórkowych poza jądrem. Do tych ostatnich należą między innymi: ciałka Golgiego (aparat Goigiego), mito-chondria, lizosomy, retikulum...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOPLAZMATYCZNE DZIEDZICZENIE

  Dziedziczenie pozajądrowe, dziedziczenie pozachromosomowe, polegające na przekazywaniu do komórek potomnych pozajądrowego materiału genetycznego. W przypadku komórek eukariotycznych pozajądrowe i zdolne do samodzielnej replikacji, koliste cząsteczki DNA występują w mi-tochondriach i chloroplastach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOCHROMY

  Grupa białek funkcjonujących jako przenośniki elektronów zarówno w łańcuchu oddechowym, przebiegającym w mitochondriach (cytochromy: a, a3, b, c, ct), jak i w transporcie elektronów w błonie tylakoidów chloroplastów podczas fazy jasnej fotosyntezy (cytochromy: b i f).

  Białka te zawierają grupę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOKINEZA

  Etap w procesie podziału komórki, następujący po utworzeniu 2 jąder potomnych w wyniku mitozy lub I i II podziału mejotycz-nego; polega na podziale cytoplazmy komórki na dwie części, z któiych każda staje się, podobnie jak komórka rodzicielska, komórką jednojądrową. -> cykl komórkowy, -> mitoza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOKIMINY

  Klasa hormonów roślinnych (fi-tohormonów) biorących udział w regulacji podziałów komórkowych (cytokinezy), różnicowania komórek, procesów wzrostu, spoczynku i starzenia się liści, owoców i całych roślin, regulacji kwitnienia oraz transportu produktów fotosyntezy.

  Przykładem współdziałania różnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLICZNE NUKLEOTYDY

  Nukleotydy, u których grupa fosforanowa połączona jest zarówno z węglem 5' jak i grupą 3’-OH rybozy w cząsteczce nukleotydu. Do cyklicznych nukleotydów zaliczane są: cykliczny 3’,5'-adenozynomonofos~ foran (cAMP) i cykliczny 3',5,-guanozynomonofos-foran (cGMP). Powstają one na drodze cyklizacji ATP...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLINY

  Konserwatyczne ewolucyjnie białka komórkowe, których stężenie ulega zmianom w zależności od fazy cyklu komórkowego. Stanowią podjednostki regulatorowe cyklinozależnych kinaz białkowych (cdk), zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego.

  Wyróżniamy cykliny A, B, D, E. Cykliny D (1-3) oraz E...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt

Do góry