Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Postawa klinicysty

  Podobnie jak Geller, Williams i Srikameswaran (2002) uważamy, że w przypadku zaburzeń odżywiania skuteczność terapii zależy od dwóch aspektów: odpowiedniej postawy klinicysty i techniki. Bez pierwszego drugie staje się jedynie przedmiotem akademickich rozważań. Oba te elementy przewijająsię nie tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaangażowanie klinicysty i pacjentki

  Geller (2005) zwróciła uwagę na jeszcze jeden, trzeci czynnik, którego znaczenie trzeba sobie uświadomić: różnicę w stopniu zaangażowania w terapię ze strony klinicysty i pacjentki. Na przykład, jeżeli to klinicysta jest bardziej zaangażowany w terapię niż pacjentka i pomimo wspólnego celu każde z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania związane z odżywianiem

  Informacje zebrane w trakcie wywiadu wymagają uzupełnienia i weryfikacji za pomocą dzienników odżywiania wprowadzonych już na samym początku TPB. Są w nich opisywane przeszłe i teraźniejsze zachowania - chodzi o ocenę, które z nich ulegają zmianom, a które pozostają niezmienne. Pytamy pacjentkę:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacjent w roli swojego terapeuty

  To zagadnienie różni się od pozostałych, ponieważ przypomina konkretny cel, do którego można dążyć, a postępy tego procesu dają się zmierzyć. Omawiamy go jednak tutaj, ponieważ jest to przewodnia zasada, na której opiera się cały proces leczenia, ważna przez cały czas jego trwania i zapewniająca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki

  Dokładny pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki jest kluczowy dla prawidłowego wyliczenia wskaźnika masy ciała (BMI = waga [kg]/wzrost2 [m2]). Część pacjentek odmawia ważenia, więc musimy im wyjaśnić, że pomiary masy ciała i wzrostu sąbezwzględnie konieczne (zob. niżej). Wyjaśniamy pacjentce, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca nad sztywnością myślenia

  Innym wątkiem leżącym u podstaw TPB jest potrzeba ucieczki od sztywnego myślenia w czarno-białych kategoriach. Wszystkie myśli, uczucia i zachowania można ujmować jako lokujące się na kontinuum. Idea ta odzwierciedla założenie, że nasze doświadczenia mają różny stopień intensywności. Problemy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postrzeganie własnego ciała

  Mierzymy zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała, używając kilku metod, zależnie od okoliczności. Można po prostu spytać, jak pacjentka widzi siebie w lustrze i czy inni widzą tam to samo co ona. Możemy zwrócić uwagę pacjentki na BMI i sprawdzić, czy jest ono zgodne z tym, jak postrzega ona siebie na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie eksperymentów behawioralnych

  W niniejszej pracy podkreślamy znaczenie integrowania poznawczych i behawioralnych elementów TPB stosowanej w przypadku zaburzeń odżywiania. Zgadzamy się z poglądem (popartym wieloma dowodami empirycznymi), że zaburzenia te charakteryzują się specyficznymi przekonaniami na temat jedzenia, masy ciała i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z pacjentką odmawiającą ważenia

  Dwa elementy TPB zaburzeń odżywiania nie podlegają negocjacjom i klinicysta musi jasno zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego w tych sprawach nie może ustąpić. Tak jak w przypadku wszystkich niepodlegających negocjacjom kwestii, konieczna jest ich przejrzystość oraz dokładne wyjaśnienie pacjentce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas trwania leczenia. Kiedy oczekiwać zmian?

  Zmiana w TPB jest czymś tak samo indywidualnym jak problemy i trudności, z którymi boryka się pacjent. Odpowiednio do tego powinien być zaplanowany czas trwania terapii. Ponieważ chcemy, aby pacjent sam stał się swoim terapeutą ustalenie określonej liczby sesji jest szczególnie istotne. Sprawia to bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /4 153

  praca w formacie txt

Do góry