Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CZŁOWIEK A INNE SSAKI

  Organizm człowieka jest bardzo podobny do organizmów niektórych ssaków, np. małp człekokształtnych. Szczególnie podobnie przebiegają pewne wybrane procesy fizjologiczne, np.: oddychanie, odżywianie, wydalanie, rozmnażanie.

  Podobieństwa:

  -    ogólny plan budowy ciała,

  -    siedem kręgów szyjnych,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK WYPROSTOWANY, Homo erectus

  Wymarły gatunek z rodziny człowiekowatych. Zamieszkiwał tereny Afryki, Azji i Europy. Najstarsze szczątki człowieka wyprostowanego datowane są na około 1,8 min. lat, a zatem przed ok. 800 tys. lat koegzystował na terenie Afryki z australopitekami. Pojemność mózgo-czaszki wynosiła od 850-940 ml;...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK ZDOLNY, Homo habilis

  Wymarły gatunek z rodzaju Homo zamieszkujący Afrykę w końcowej fazie pliocenu. Cechował się wyraźnie większą pojemnością puszki mózgowej, która wynosi 600-800 ml, kości pokrywowe czaszki są cienkie, nie 'występuje grzebień strzałkowy i potyliczny, wały nadoczodołowe są słabo wykształcone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOZYNA

  Jedna za zasad azotowych należąca do pirymidyn, występująca w DNA i RNA. Oznaczana jest literą C i tworzy komplementarną parę z guaniną (G) w DNA i w drugorzędowej strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASZKA

  Szkielet głowy kręgowców, odpowiedzialny za ochronę mózgu, narządów zmysłów, początkowych części układu pokarmowego i oddechowego. Czaszka dzieli się na część grzbietową, zwaną mózgoczaszką, oraz część brzuszną, czyli trzewioczaszkę. U większości —» ryb, obie części czaszki są luźno...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEPIEC

  Drugi odcinek żołądka ssaków przeżuwających, do którego dostaje się pokarm z żwacza. Skurcze czepca powodują odciśnięcie piynu z pokarmu, który wraca do żwacza. Powstała masa pokarmowa przechodzi ponownie do przełyku i jamy gębowej, gdzie zostaje rozdrobniona i wymieszana ze śliną. Z jamy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIEŃ WZROKOWA, rodopsyna

  Białko błonowe występujące w pręcikach siatkówki oka kręgowców. Czerwień wzrokowa jest złożona z części peptydowej, zwanej opsyńą, i z światłoczułej grupy prostetycznej, będącej re-tinolem (wit. A). Bierze udział w zamianie impulsu świetlnego na nerwowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOPYGE

  Wyspecjalizowany obszar pellikuli występujący u większości orzęsków, służący do usuwania niestrawionych cząstek pokarmu: zlokalizowany w stałym miejscu ciała orzęska, zwykle w jego tylnej części.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONE CIAŁKA KRWI (erytrocyty)

  Elementy morfotyczne krwi, dwuwklęsłe, plastyczne komórki, u ssaków pozbawione jądra, średnicy ok. 8 mm i grubości ok. 2pm. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do tkanek obwodowych i dwutlenku węgla w odwrotnym kierunku. Swoją funkcję pełnią dzięki znajdującym się wewnątrz cząsteczkom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOSTOM

  Wyspecjalizowany obszar pelli-kuli mający postać szczeliny, w ściśle określonym miejscu ciała większości orzęsków. Za pośrednictwem cytostomu pobrany pokarm dostaje się do cytofarynksu, gdzie w procesie endocytozy powstaje wodniczka pokarmowa. U większości orzęsków cytostom znajduje się na dnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry