Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CZOPKI

  Jeden z typów (obok pręcików) komórek fotoreceptorowych (światłoczułych) oka, znajdujących się na siatkówce. Zdecydowana większość z 6 milionów czopków jest skupionych w jednym, centralnym miejscu siatkówki zwanym plamką żółtą. Czopki warunkują widzenie barwne oraz rozróżnianie drobnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWIN KAROL CHARLES ROBERT (1809 - 1882)

  Dokonał rewolucji w świecie nauk przyrodniczych oraz w humanistyce poprzez stworzoną przez siebie teorię ewolucji biologii zwierząt (zwanej darwini-zmem). Ten angielski przyrodnik, geolog, zoolog i biolog odkrył prawidłowość w rozwoju form biologicznych - okazało się, że w naturze trwa nieprzerwanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUŁKI, anteny

  Ogólna nazwa wyrostków (przydatków) przedniej części ciała wielu bezkręgowców. Mogą być różnej budowy i pochodzenia. Występują na głowie stawonogów (z wyjątkiem pajęczaków); w liczbie dwóch par u skorupiaków lub jednej pary u wijów i owadów. Pełnią funkcję narządów zmystów: dotyku, węchu i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZWARTORZĘD

  Najmłodszy okres ery kenozoicznej. Dzieli się na dwie epoki, starszą - plejstocen, oraz mtodszą - holocen, obejmujący ostatnie 10 000 iat. W czwartorzędzie ukształtowały się obecne zarysy mórz i lądów, a świat roślinny i zwierzęcy był już zbliżony do dzisiejszego. Pod koniec plejstocenu, na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK MUTAGENNY (mutagen)

  Czynnik fizyczny, chemiczny lub biologiczny, wprowadzający trwałe lub labilne zmiany (chemiczne i fizyczne) w obrębie materiału genetycznego (mutacje spontaniczne i indukowane, uszkodzenia DNA), mogące prowadzić do wytworzenia nowych cech dziedzicznych (mutacje) lub sprzyjać procesom nowotworowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK Rh (układ grupowy Rh)

  Grupa silnych antygenów powierzchniowych krwinek czerwonych. Składa się z 6 podstawowych antygenów C, D, E, c, d, e kodowanych przez osobne geny, z których C, D, E są genami dominującymi, natomiast c, d, e są genami recesywnymi. Odziedziczona kombinacja (Cc, Dd, Ee) decyduje o fenotypie antygenów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK ROZUMNY, Homo sapiens

  >

  Typ; Strunowce

  Podtyp; Kręgowce

  Gromada: Ssaki

  Podgromada: Łożyskowce

  Rząd:    Naczelne

  Podrząd: Małpy wąskonose

  Nadrodzina: Człekokształtne

  Rodzina: Człowiekowate

  Rodzaj: Człowiek - Homo

  Gatunek: Człowiek rozumny - Homo sapiens

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁEKOKSZTAŁTNE, hominoidea, hominidy

  Nadrodzina małp wąskonosych podzielona na trzy rodziny: gibonowate (gibbon i siamang), orangowate (orangutan, goryl i szympans) i człowiekowate (jedyny żyjący gatunek to człowiek Homo sapiens). W innym podejściu człekokształtne są uznawane za rodzinę obejmującą: szympansa, bonobo, goryla i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁONOWANIE, metameria/segmentacja

  Właściwość budowy zwierząt dwubocznie symetrycznych, polegająca na podziale ciała na szereg powtarzających się odcinków (metamerów, członów, segmentów). Występuje u większości zwierząt trójwarstwowych.

  U kręgowców dotyczy nerwów, mięśni, kręgów. Członowanie może być zupełne lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK, Homo

  Rodzaj w obrębie rodziny człowiekowate, obejmujący dwa gatunki wymarłe: H. habilis (człowiek zdolny) i H. erectus (człowiek wyprostowany) i jeden żyjący H. sapiens {człowiek rozumny). Cechy typowe dla rodzaju człowieka to: mózgoczaszka o pojemności powyżej 750 ml, zróżnicowanie grubości kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry