Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DRZEWOZNAWSTWO

  Nauka o drzewach i krzewach, obejmująca ich systematykę, morfologię, anatomię, fizjologię, ekologię, geografię i genetykę. Dostarcza wielu informacji o możliwości wykorzystania drzew i krzewów dla celów leczniczych i gospodarczych. Odgrywa również istotną rolę w leśnictwie, ogrodnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKARBOKSYLACJA

  Reakcja odłączenia grupy karboksylowej w postaci cząsteczki C02 od substratu. Grupę karboksylową stanowi atom węgla połączony podwójnym wiązaniem z atomem tlenu oraz pojedynczym wiązaniem z grupą hydroksylową. Grupa karboksylowa nadaje związkom lekko kwasowy odczyn. W organizmach żywych reakcje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEHYDROGENACJA

  Odwodornienie, reakcja odłączenia od cząsteczki atomu wodoru, która w komórkach żywych jest katalizowana przez dehydrogenazy. Przykładami reakcji dehydrogenacji jest redukcja kwasu 3-fosfoglicetynowego do aldehydu 3-fosfoglicerynowego zachodząca w stro-mie chloroplastów w fazie ciemnej fotosyntezy, jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATOWANIE GEOLOGICZNE

  Oznaczanie wieku skorupy ziemskiej lub jej poszczególnych warstw. Najstarsza metoda datowania geologicznego była przydatna tylko do oznaczania wieku skał osadowych.

  Polegała na pomiarach i grubości i kolejności ułożenia poszczególnych warstw. Pozwoliła odtworzyć zasadniczy bieg przemian geologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWCA

  Osobnik, którego organ (np, nerka, serce) został przeszczepiony do innego osobnika (biorcy). Aby przeszczep nie został odrzucony, antygeny zgodności tkankowej dawcy i biorcy powinny być identyczne (jest to możliwe w przypadku bliźniąt jednojajowych) lub zbliżone.

  Dawcą jest też osobnik...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFEKACJA

  Wydalanie kału - wypróżnianie odbytnicy pod wpływem działania bodźca „rozciągającego”, wywołanego wypełnieniem jelita kałem, Proces jest kontrolowany przez ośrodkowy układ nerwowy. Zwierzęta mięsożerne zwykle wydalają kał raz na dobę, a roślinożerne - od kilku do kilkunastu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFICJENCJA (delecja fragmentu chromosomu)

  Rodzaj aberracji chromosomowej, polega na ubytku końcowego lub innego odcinka chromosomu. Deficjencje w organizmach haploidalnych Ijjb w stanie homozygotyczności mogą być letalne. Można je wykryć metodami cytologicznymi lub genetycznymi.

  Dla przykładu skutkiem deficjencji ramion krótkich chromosomu 5...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE A ZDROWIE CZŁOWIEKA

  Do czynników atmosferycznych, które wpływają na zdrowie człowieka, zaliczamy: temperaturę powietrza, wilgotność powietrza, ruch powietrza (wiatr), ciśnienie atmosferyczne.

  Temperatura powietrza jest odbierana przez termoreceptory, czyli wyspecjalizowane komórki nerwowe, reagujące na zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEKOWATE

  Rodzina wymarłych i żyjących współcześnie naczelnych obejmująca dwie podrodziny: Pongidae, z jednym rodzajem - orangutan i Hominidae, z trzema rodzajami: szympans, goryl i człowiek. Historia ewolucyjna człowieka jest słabo poznana i budzi szereg uzasadnionych wątpliwości.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI KRZEPNIĘCIA KRWI

  Grup; substancji (głównie białek i poiipeptydów) obec nych w osoczu, odpowiedzialnych za proces krzepnięcia krwi. Dwanaście z nich oznaczono cyframi rzymskimi, np. czynnik II - protrombina, i III- tromboplastyna, IV - jony wapnia. Pozostałe, odkryte później, nie mają numeracji. Każdy białko wy czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt

Do góry