Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DENITRYFIKACJA

  Proces biochemiczny, w którym pewne bakterie, zwane denitryfikacyjnymi, redukują azotany do azotu cząsteczkowego. Bakterie denitryfikacyjne są fakultatywnymi beztlenowcami. Redukują one azotany w kilku etapach, najpierw do azotynów, potem tlenków azotu (NO i N20), a dopiero te ostatnie do czystego azotu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWIACJA

  Zmiany środkowego okresu mor-fogenezy, czyli pojawienia się na pewnym etapie rozwoju przebiegającego identycznie jak u przodka, takich odchyleń i modyfikacji, które były nieobecne u przodka (np. rozwój łusek u zarodków gadów). D. to jedna ze zmian rozwojowych w teorii fiiembriogenezy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEOKSYRYBOZA

  2-deoksy-D-ryboza (wzór chemiczny C5H10O4), pięciowęglowy monosacha-ryd należący do aldoz, której główną funkcją jest budowanie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Jest to pochodna rybozy, w której atom tlenu przy węglu C-2 zostat zastąpiony atomem wodoru.

  W wyniku połączenia wiązaniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKSTRYNY

  Należą do oligosacharydów; powstają jako produkt działania amylaz na skrobię i glikogen (np. w jamie ustnej człowieka skrobia Pod wpływem amylazy ślinowej jest rozkładana do dekstryn i maltozy). Oligosacharydy o rozgałęzionych poliglukozowych cząsteczkach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZYNFEKCJA

  Proces polegający na zabiciu potencjalnie patogennych drobnoustrojów, jednakże nie wszystkich. Podobnie jak w sterylizacji stosowane są tu metody zarówno fizyczne jak i chemiczne. Dezynfekcji najczęściej poddaje się środki spożywcze czy wodę w wodociągach miejskich.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPLAZMOLIZA

  Zjawisko polegające na napływie wody do wnętrza komórki w wyniku umieszczenia jej w roztworze o stężeniu niższym niż to, które panuje w jej wnętrzu (tzw. hipotonicz-nym względem wnętrza komórki). Wnikanie cząsteczek wody do wnętrza komórki i wypełnianie jej centralnych wakuoli, powoduje jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delecja

  Jakakolwiek zmiana w cząsteczce, bądź strukturze komórkowej, wynikająca z usunięcia pewnych jej części. Termin delecja generalnie tyczy się zmian mutacyjnych. Polega na usunięciu jednego, bądź kilku nukieotydów w sekwencji DNA mutacje genowe lub zmiany struktury chromosomów poprzez usunięcie znacznego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESMOSOM (macula adherens)

  Struktura pełniająca funkcję mechanicznego połączenia międzykomórkowego. Obecna w nabłonkach (m.in. naskórka, szyjki macicy) i w komórkach mięśnia sercowego. Składa się z dwóch płytek dhezyjnych (dyskowatych struktur), zbudowanych z polipeptydów (m.in. desmoplakiny, plako-globiny), przylegających...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENATURACJA

  Pozbawienie białek aktywności biologicznej poprzez zaburzenie ich II, III i IV - rzędowej struktury przestrzennej.

  Proces dena-turacji polega na utracie specyficznej organizacji przestrzennej łańcuchów poiipeptydowych (natyw-nej struktury białek), ich „rozwinięciu się" i przyjęciu ułożenia o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESTRUENCI, reducenci

  Organizmy heterotroficzne, odżywiające się martwą materią organiczną i dokonujące jej częściowej lub ostatecznej mineralizacji, Destruenci stanowią ogniwo zamykające obieg pierwiastków w ekosystemach. Należą do nich liczne mikroorganizmy (bakterie, grzyby, promieniowce) i wiele bezkręgowców (np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt

Do góry