Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DISACHARYDY (dwucukry)

  Cukry złożone, powstające w wyniku kondensacji dwóch jednostek monosacharydowych, połączonych wiązaniem o-gli-kozydowyrn. W jego tworzenie zaangażowane są: powanie hemiacetalowe (lub hemiketalowe) /szego oraz jedna z grup OH drugiego monosa-/du. Krystaliczne, aktywne osmotycznie sub-cje, o słodkim smaku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPLOFAZA

  Faza w przemianie pokoleń u roślin. Oznacza się ona obecnością pokolenia diplo-idalnego rośliny, a więc sporofitu. U większości roślin, poza mszakami, diplofaza jest najdłuższą występującą fazą w przemianie pokoleń, zaś stadium haplonta, a więc gametofitu zredukowane jest jedynie, do okresu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAPAUZA

  Okres zahamowania rozwoju i czynności życiowych wywołany okresowymi, niekorzystnymi zmianami warunków zewnętrznych środowiska. Termin stosowany głównie w odniesieniu do owadów. Wykształcenie zdolności do diapauzy jest wynikiem ewolucyjnego przystosowania się owadów żyjących w strefie klimatu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DNA - DEOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS

  Polimer deoksynukleotydów, w skład których wchodzą cukier - deoksyryboza, reszty kwasu fosforowego i jedna z zasad azotowych zasady putynowe: adenina (A) i guanina (G), zasady pirymidynowe: tymina (T), cytozyna (C).

  DNA jest dużą makromolekułą o budowie liniowej. Jest to podstawowa cząsteczka niosąca...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPLOID

  Komórka lub organizm zawierający dwa zespoły homologicznych chromosomów (garnitury chromosomalne), czyli diploidainą liczbę chromosomów (2n). U organizmów rozmnażających się płciowo jeden z tych zespołów pochodzi od matki, drugi od ojca. Do diploidów należy większość organizmów eukariotycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAPEDEZA

  Zdolność komórek (leukocytów: granulocytów, monocytów) do wychodzenia poza łożysko naczyń krwionośnych do miejsc, w których trwa stan zapalny i obecny jest obcy antygen, w kierunku rosnącego stężenia chemokin (che-moatraktantów, chemotaksja).

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKINEZA

  Ostatnie stadium profazy i podziału mejotycznego. W czasie diakinezy w wyniku znacznego upakowania chromatyny, chromosomy skracają się i grubieją oraz tracą kontakt z osłonką jądrową. Następuje dezintegracja otoczki jądrowej i zanika jąderko.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINACJA PŁCI

  Zespół procesów decydujących o wykształceniu w organizmach roz-dzielnopłciowych cech męskich lub żeńskich.

  O powstaniu konkretnej płci decyduje szereg zjawisk precyzyjnie regulowanych, związanych z ekspresją odpowiednich genów i interakcjami ze środowiskiem. Każda z płci zawiera informację...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENDRYTY

  Jedne z dwóch rodzajów wypustek tworzonych przez komórki neuronów, przewodzące impulsy w kierunku dośrodkowym, czyli od zewnątrz do ciała komórki. Z reguły są pozbawione osłonki mielinowej. Zwykle z neuronu wychodzi kilka dendrytów, które następnie rozgałęziają się. Ilość i sposób ułożenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETRYTUS

  Drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna, złożona z ciał roślin oraz zwierząt i ich odchodów.

  W zbiornikach wodnych detry-tus tworzy osady denne lub unosi się w toni wodnej (trypton). Na lądzie stanowi organiczną warstwę gleby. W ściółkach leśnych mocno rozłożony materiał organiczny o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt

Do góry