Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DWUDYSZNE (Dipnoi, Dipneusta)

  Jedna z grup ryb mięśniopłetwych, których największe rozpowszechnienie przypada na okres dewonu, około 300 min lat temu. Do dzisiaj przeżyło zale- -dwie 6 gatunków z trzech rodzajów: prapłetwiec, prapłaziec i rogoząb. Ryby dwudyszne charakteryzują się przystosowaniami, umożliwiającymi przeżycie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYFTERYT, błonica

  Bakteryjna choroba zakaźna, przeważnie wieku dziecięcego, przenoszona drogą kropelkową. Wywoływana przez gram(-) pałeczki maczugowca błonicy (łac. Corynebacte-rium diphtheriae) z rodziny Coryrebacteriace. Spotykana często na terenie krajów o obniżonym standardzie sanitarnym (na terenie bytego ZSRR...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWULETNIE ROŚLINY

  Rośliny, które w piewszym roku swojego rozwoju wykształcają pęd z gęsto, zwykle rozetowato osadzonymi liśćmi. Gromadzą materiały zapasowe w liściach lub korzeniach, w tej postaci zimują i dopiero następnego roku zakwitają. Po wydaniu nasion obumierają, Do dwuletnich roślin należą np. marchew...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMORFIZM, dwupostaciowość

  Występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt lub i roślin dwóch różnych form, odmiennych pod | względem wyglądu, budowy, fizjologii i/lub behawioru. Wyróżniamy: dymorfizm płciowy (różnica w wyglądzie organizmu męskiego i żeńskiego tego samego gatunku, np. u wielu ptaków, roślin i dwupiennych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWULIŚCIENNE

  Klasa roślin okrytozalążko-wych. W zarodku dwuliściennych występują dwa li-ścienie w odróżnieniu od drugiej klasy tej gromady - jednoliściennych, które mają jeden liścień. Wśród dwuliściennych spotyka się rośliny wieloletnie z przyrostem na grubość oraz jednoroczne zielone.

  Charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTROFICZNE JEZIORO

  Jezioro o dużym niedoborze związków pokarmowych. Wskutek gromadzenia się humusu woda ulega zakwaszeniu, co zaburza funkcjonowanie jeziora i powoduje zmiany biocenozy. Jezioro wypłyca się, zarasta i przekształca się w torfowisko wysokie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUNASTNICA

  Pierwsza część jelita cienkiego. Występuje pomiędzy żołądkiem a jelitem czczym. Do dwunastnicy uchodzą przewody: żółciowy - wiodący żółć z wątroby i trzustkowy - doprowadzający sok trzustkowy. W świetle dwunastnicy następuje emulgacja tłuszczu pod wpływem żółci oraz obróbka enzymatyczna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRYF GENETYCZNY

  Wahania w częstotliwości występowania alleli, niewynikające z działania doboru naturalnego, migracji, czy mutacji. Dotyczy przede wszystkim małych, izolowanych populacji, przy czym jego znaczenie wzrasta w miarę spadku liczebności grupy, Dryf genetyczny jest efektem losowych zmian w ilości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAPIEŻNICTWO

  Rodzaj antagonistycznej interakcji między populacjami, w którym jedna populacja czerpie korzyści przynosząc szkodę drugiej populacji. Interakcja taka zachodzi w układzie drapieżnik - ofiara. Drapieżnik wykrywa, zabija i zjada ofiarę. Drapieżnictwo jest jednym z mechanizmów redukujących liczebność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór płciowy

  Forma doboru naturalnego, która polega na konkurencji między osobnikami tej samej płci o partnera pici przeciwnej. Dobór płciowy przejawia się jako różnego rodzaju rytuały godowe, zaloty, wabienie, a także walki samców o samice czy prezentowanie cech płciowych u zwierząt z wyraźnym dymorfizmem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry