Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dziura ozonowa

  Zjawisko fizyczne, będące wynikiem spadku (do 90%) koncentracji ozonu O3 w stratosferze atmosfery ziemskiej.

  Wykryte po raz pierwszy nad obszarem Antarktydy. Powstaje głównie na skutek reakcji chemicznych ozonu ze związkami chloru i fluoru (freony, halony) oraz tlenkiem azotu (m.in. produkt spalania paliw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIWADEŁKO, miracidium

  Pierwsze stadium lanwalne w cyklu rozwojowym przywr, np. u motylicy wątrobowej. Dziwadełko jest formą wolno żyjącą. Jego samodzielne życie trwa jednak krótko (kilkanaście do kilkudziesięciu godzin), po czym odszukuje żywiciela, do którego aktywnie wnika i przekształca się w sporocystę. Żywicielem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWORÓDZTWO, partenogeneza

  Odmiana rozmnażania płciowego, w którym z nieza-ptodnionego jaja rozwija się w pełni funkcjonalny organizm, zdolny do produkcji żeńskich komórek jajowych. U roślin tego typu rozmnażanie określa się jako apomiksję zwierząt partenogeneza występuje u wrotków, nicieni, niektórych skorupiaków i owadów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIOBAK

  Przedstawiciel gromady stekowców (ssaki). Żyje w krainie australijskiej w środowisku przybrzeżnym jezior i rzek. Jest ssakiem jajorodnym. Jego młode zlizują mleko z pól mlecznych na brzuchu matki (brak sutków).

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWERGENCJA, ewolucja rozbieżna

  Forma specjacji polegająca na rozszczepieniu gatunku na dwa lub więcej, z których każdy przystosowuje się drogą doboru naturalnego do odmiennych warunków życia. Do dywergencji dochodzi np. przy zajmowaniu nowych środowisk przez różne grupy populacji i izolowanie tych populacji (np. żubr i bizon)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUPIENNOŚĆ

  Rodzaj rozdzieinopłciowo-ści występujący u części roślin, polegający na wykształcaniu osobników żeńskich, wyposażonych w żeńskie narządy ptciowe oraz osobników męskich, wyposażonych w męskie narządy płciowe, jest to rodzaj rozdzielnoptciowości zdecydowanie rzadszy niż jednopienność. Do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE

  Przekazywanie informacji genetycznej pomiędzy pokoleniami. Jest jedną z podstawowych cech charakteryzujących żywe organizmy, umożliwiającą zachodzenie ewolucji, a w konsekwencji rozwój i różnicowanie świata żywego. Przekazywana informacja zawarta jest w genach, stanowiących genotyp osobnika, który w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUWARSTWOWCE

  Prymitywne zwierzęta, u których nie wykształca się trzeci listek zarodkowy - mezoderma. Do tej grupy należą gąbki, beztkankowce oraz najprostsze tkankowce - parzydełkowce (jamochłony). Ciało ich ma symetrię promienistą, jama ciała odpowiada blastocelowi, a ściany ciała utworzone są z dwóch warstw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUR BRZUSZNY (tyfus brzuszny, typhus abdominalis)

  Ostra, ogólnoustrojowa choroba bakteryjna, wywoływana gram (-) pałeczkami Salmonella typhl, które umiejscawiają się w jelicie cienkim, a następnie wnikają do układu chłonnego.

  Do zakażenia dochodzi przez spożycie skażonego mleka, wody i żywności lub przez bezpośredni kontakt z chonym. Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYFUZJA

  Samorzutne przemieszczanie się cząsteczek substancji zgodne z gradientem stężeń, tzn. z miejsca, gdzie występuje ona w większym stężeniu, do miejsca, gdzie jest jej mniej (np. dyfuzja cząsteczek sacharozy w wodzie). Szczególną postacią dyfuzji jest osmoza - przenikanie przez błonę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt

Do góry