Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EGZOSPORY

  Zarodniki powstające zewnątrz-komórkowo u grzybów, np. zarodniki konidialne, tworzące się przez odcięcie szeregu komórek na końcach strzępek (pędziak, kropidlak) czy zarodniki podstawkowe (borowik, pieczarka).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJAKULACJA

  Wytrysk nasienia (spermy) występujący u samców w czasie kopulacji, wywołany skurczem mięśniówki gładkiej najądrzy, nasienio-wodu, przewodu moczo-płciowego i dodatkowych gruczołów płciowych. Wyrzuconą w trakcie ejaku-lacji porcję spermy nazywamy ejakulatem.

  U mężczyzn ejakulat zawiera ok. 400 min...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTOR, narząd wykonawczy

  Efektorami są mięśnie i gruczoły. Pobudzanie efektora do działania następuje pod wpływem impulsu nerwowego przekazywanego przez włókna eferentne. Miejsca styku zakończeń neuronu ruchowego i efektora to synapsy neuronowo-efektorowe. receptory zmysłowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGIA

  Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badająca wzajemne związki pomiędzy organizmami i ich zespołami a środowiskiem, czyli o ekonomice przyrody. Termin „ekologia” pochodzi z języka greckiego (oikos - dom, miejsce życia, logos - nauka) i-dosłownie oznacza naukę o miejscu życia (środowisku).

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT ZAŁOŻYCIELA

  Zjawisko związane z kolonizacją nowych obszarów, najczęściej wysp. Populacja zasiedlająca jest wyposażona w niewielką, losową próbę alleli wyjściowej populacji. Ze względu na niewielką liczbę osobników niektóre allele mogą ulec przypadkowej eliminacji (dryf genetyczny) i w rezultacie izolowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOCYTOZA

  Aktywny sposób transportu substancji przez błonę komórkową na zewnątrz komórki; proces usuwania na zewnątrz komórki produktów odpadowych lub też produkowanych przez nią specyficznych substancji (np. hormonów przez komórki gruczołowe), polegający na zlaniu się błony plazmatycznej pęcherzyka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŻUMA (łac. pestis)

  Zakaźna choroba bakteryjna gryzoni i drobnych ssaków. Wywoływana przez gram(-) pałeczki Yersinia pestis z rodziny Enterobacteriacae. Występuje w trzech postaciach: dymieniczej, septycznej i płucnej. Przenoszona (również na człowieka) przez pchły pasożytujące na zakażonych osobnikach. Nieleczona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECHOLOKACJA

  Sposób obrazowania przestrzeni wykorzystujący umiejętność wysyłania tai dźwiękowych i analizowania ich odbicia od otaczających obiektów, ilość informacji o otoczeniu, którą można uzyskać dzięki tej metodzie, zależy od długości fali emitowanej, im jest ona krótsza, tym mniejsze obiekty można...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT CIEPLARNIANY, efekt szklarniowy

  Naturalnie występujące zjawisko polegające na selektywnym przepuszczaniu przez atmosferę ziemską fal elektromagnetycznych w zależności od ich długości. Atmosfera jest przezroczysta dla docierającego na naszą planetę światła widzialnego czy UV, natomiast nie przepuszcza części promieniowania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIÓB

  Rogowy wytwór, będący przedłużeniem szczęki górnej i żuchwy, występujący u ptaków, żółwi i stekowców (dziobaka). Dzioby ptaków zastępują im zęby, ponadto, wskutek przekształcenia przednich kończyn w skrzydła, przejęły także ich funkcje. Służą do chwytania zdobyczy, rozdrabniania pokarmu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 152

  praca w formacie txt

Do góry