Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ETIOLACJA

  Inaczej wypłonienie, czyli ogół przemian, którym ulegają rośliny żyjące w ciemności i nie mające możliwości przeprowadzania fotosyntezy, związanych z zahamowaniem lub spowolnieniem procesów metabolicznych, do których przebiegu niezbędne jest światło, w tym również syntezy hormonów roślinnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOZYNOFILE (leukocyty kwasochłonne)

  Kuliste komórki, o średnicy 15-25 urn, z charakterystycznym, dwupłatowym iub podkowiastym jądrem; stanowią ok. 1-3% wszystkich leukocytów, podobnie jak bazofile powstają w czerwonym szpiku kostnym, z komórek macierzystych nieukierun-kowanych, które pod wpływem interleukin (11-3 i b), czynników...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOMITOZA

  Kolejne cykle replikacyjne DNA, którym nie towarzyszy rozchodzenie się chromosomów. Nie zachodzi podział jądra ani cy-tokineza. Prowadzi to do zwielokrotnienia liczby chromosomów w komórce - poliploidyzacji. Przyczyną endomitozy może być zaburzenie działania wrzeciona kariokinetycznego np. pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHROMATYNA

  Luźny stopień skondensowania chromatyny. Euchromatyna zbudowana jest z DNA zawierającego aktywne geny. Słabe upakowanie DNA umożliwia przyłączenie się specyficznych białek do DNA, umożliwiając ekspresję zawartej w nici DNA informacji genetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIBLAST

  1.    Pierwotna ektoderma; zewnętrzna warstwa w dwuwarstwowym zarodku. Termin o szerszym znaczeniu niż ektoderma, używany najczęściej do opisu zarodków strunowców, rzadziej bezkręgowców.

  2.    W botanice epiblast to szczątkowy liścień występujący w zarodkach większości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDONUKLEAZY

  Enzymy przecinające wią-. zanie fosfodiestrowe wewnątrz łańcucha poiinu-kleotydowego (cząsteczki DNA lub RNA). Na specjalną uwagę zasługują enzymy restrykcyjne, które tną DNA w określonych miejscach sekwen-cji nukleotydowej i dzielą się ze względu na mechanizm działania. W zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIDERMA, skórka

  Pierwotna, ochronna tkanka roślinna występująca na powierzchni młodych organów roślin. Najczęściej zbudowana, z jednej warstwy cienkościennych, celulozowych, ściśle do siebie przylegających komórek, zwykle pozbawionych chloroplastów. Skórka pełni rolę bariery odgradzającej wnętrze rośliny od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOSPORY

  Zarodniki powstające wewnątrzkomórkowe, np. u grzybów zarodniki workowe lub u roślin zarodnikowych zarodniki powstające w zarodniach po mejozie. Endospory to także określenie przetrwalników wytwarzanych przez niektóre bakterie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFITY, porośla

  Rośliny rosnące na innych roślinach, lecz wykorzystujące je tylko jako podpory, zaś odżywiające się samodzielnie. Epifity są bardzo częste na obszarach tropikalnych, gdzie taki tryb życia umożliwia im lepszy dostęp do światła. Wiele epifitów spotyka się wśród paproci, storczykowatych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGIA AKTYWACJI

  Nakład energii, który musi zostać dostarczony do układu, aby doszło do zapoczątkowania przebiegu reakcji chemicznej. Jego wartość odpowiada różnicy pomiędzy energią substratu i stanu przejściowego. Energia aktywacji, obok katalizatorów i temperatury, jest jednym z czynników, które wpływają na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt

Do góry