Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FERREDOKSYNY

  Białka zawierające centra żelazowo-siarkowe (Fe-S), funkcjonują jako donory i akceptory elektronów w wielu reakcjach oksyclo--redukcyjnych zachodzących w komórkach.

  Biorą udział np. w transporcie elektronów w błonie tyla-koidu w fazie świetlnej fotosyntezy. Ferredoksyna odpowiada za przekazanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELLOGEN, miazga korkotwórcza

  Warstwa komórek merystematycznych wtórnego pochodzenia, które dzieląc się wytwarzają korkowicę. Felloderma w łodydze może tworzyć się np. w korze pierwotnej (sosny, świerka), w skórce (np. u gruszy) lub w tyku (np. wrzosowate). W korzeniu fel-logen powstaje z głębiej leżących komórek mięki-szu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIBROPLAST

  Komórka tkanki łącznej wywodząca się z komórki mezenchymatycznej. Fibro-blast ma kilka ostrych wypustek, owalne jądro i zasadochłonną cytoplazmę z dobrze rozwiniętą szorstką siateczką śródplazmatyczną (szorstkim retikulum endoplazmatycznym) 1 aparatem Goigie-go.

  Fibroblast produkuje i wydziela...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOTYP

  Fenotypem nazywamy ogół cech danego osobnika, do których zaliczamy: morfologię, fizjologię i biochemię. Fenotyp jest warunkowany genotypem, a więc można powiedzieć, że fenotyp to ogół cech danego osobnika/komórki ujawniających się na zewnątrz. Cechy fenotypowe są wyrazem występowania określonego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIBRYLE

  1.    W znaczeniu ogólnym, włókienkowate struktury komórki,

  2.    Najcieńsze włókna mięśnia (miofibryle) lub nerwu (neurofibryle),

  3.    Podstruktury ścian komórkowych u roślin (mi-krofibryle celulozy).

  4.    Potoczne określenie włókien...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENYLOALANINA (Phe, F)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Jest aminokwasem obojętnym (jej łańcuch boczny nie posiada ładunku) o charakterze silnie hydrofobowym (nie rozpuszczalnym w wodzie i wykazującym tendencję do unikania kontaktu z wodą). Fenyloalanina jest jednym z aminokwasów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIBRYNA

  Nierozpuszczalne w osoczu krwi białko będące głównym składnikiem skrze (czynnik krzepnięcia krwi). W trakcie procesu krzepnięcia krwi powstaje ona w skutek pr: kształcenia rozpuszczonego w osoczu fibrynonu (prekursora fibryny), przy udziale trombiny (t że czynnika krzepnięcia) białka należącego do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENYLOKETONURIA

  Choroba genetyczna zaliczana do bloków metabolicznych szlaków przemian aminokwasów.

  Przyczyną tego schorzenia jest mutacja w genie hydroksylazy fenyloaninowej enzymu prowadzącego przemianę fenyloalaniny do tyrozyny i powstanie jego nieaktywnej formy, a tym samym zablokowanie przemiany. Prowadzi to do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIBRYNOGEN

  Rozpuszczalne białko osocza krwi zaangażowane w proces krzepnięcia krwi (jeden z czynników krzepnięcia). Po aktywacji kaskady krzepnięcia krwi, w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych, w końcowym jej etapie, fibry-nogen jest przekształcany (w wyniku cięcia proteolitycznego, przez enzym trombinę) do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMENTACJA

  Proces rozkładu materii organicznej, najczęściej cukrów prostych jak glukoza, w warunkach beztlenowych, w wyniku którego powstają prostsze związki organiczne, mogące być dalej utlenianie. Wskutek niecałkowitego utleniania materii organicznej proces fermentacji jest źródłem niewielkiej ilości energii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 121

  praca w formacie txt

Do góry