Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA - dział biologii

  Nauka zajmująca się badaniem procesów i czynności życiowych organizmów roślinnych (fitofizjologia), zwierzęcych i człowieka na różnych poziomach organizacji: układów (np. neurofizjologia), narządów, tkanek (histofizjoiogia) oraz poszczególnych komórek (cytofizjologia), zdrowych i zmienionych chorobowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILAMENTY POŚREDNIE

  Jeden z rodzajów włókien białkowych, tworzących bazę cytosz-kieletu w wielu komórkach zwierzęcych, służący prawdopodobnie jako jego wzmocnienie, chociaż niektórzy badacze przypisują temu rodzajowi włókien również inne funkcje.

  Filamenty pośrednie są większe od mikrofilamentów i mniejsze od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLOEM, ŁYKO

  Roślinna tkanka przewodząca odpowiedzialna za rozprowadzanie w roślinie organicznych związków pokarmowych, wytworzonych w procesie fotosyntezy przez organy asymilacyjne (liście oraz zielone części łodygi), a także za transport fitohormonów (hormonów roślinnych), witamin, ATP i ADP a nawet niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIMBRIE

  Struktury komórkowe występujące na powierzchni komórek bakteryjnych. Fimbrie są włosowatymi strukturami, o długości od 0,1 pm do kilku mikrometrów i średnicy zazwyczaj od 2 do 10 nm. Fimbrie są strukturami odpowiedzialnymi za przyleganie komórki bakteryjnej do innej komórki, a więc adhezję...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FMN - mononukieotyd flawinowy

  Koenzym dla wielu enzymów katalizujących reakcje utleniania I redukcji (oksydoreduktaz), pochodna ryboflawiny (witamina B2). Po przyjęciu dwóch elektronów i dwóch protonów przechodzi w formę zredukowaną FMNH2.

  NADH + H+ + FMN -> FMNH2 + NAD+

  FMN może też przyjmować (lub FMNH2 oddawać) jeden elektron...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOCHROM

  Białko fotoreceptorowe występujące w komórkach roślinnych, pełniące funkcję receptora światła czerwonego i tzw, dalekiej czerwieni (promieniowania świetlnego o długości fali ok. 730 nm). Białko to występuje w komórkach w dwóch formach ulegających wzajemnym przekształceniom na skutek absorpcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY PRZEJŚCIOWE, ogniwa pośrednie

  Przykłady gatunków, rodzajów, które posiadają cechy charakterystyczne dla dwóch grup systematycznych, np. euglena zielona - cechy roślin i zwierząt, lancetnik - cechy bezkręgowców i strunowców, a z wymarłych Seymouria - cechy płazów i gadów, Archaeopteryx - cechy gadów i ptaków. Formy przejściowe są w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITO HORMONY (hormony roślinne)

  Nie-białkowe związki organiczne, które w bardzo małych stężeniach modyfikują procesy fizjologiczne roślin (wzrost i rozwój) i ekspresję genów w komórkach. Podzielone na kilka grup omówionych poniżej.

  Auksyny (m.in. AAI- kwas 3-indolilooctowy, in-doliloacetonitryl) zlokalizowanie są w strefie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELLODERMA

  Wtórna tkanka miękiszowa powstająca w łodydze i w korzeniu w wyniku podziałów miazgi korkotwórczej (fellogenu) po jej stronie wewnętrznej. Felloderma różni się od głębiej leżących tkanek miękiszowych pochodzeniem i promienistym układem komórek, Występuje u roślin przyrastających na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKOCYJANINA

  Niebieski pomocniczy barwnik fotosyntetyczny należący do grupy fikobilin, występujący głównie w chromatoforach (prymitywnych chloroplastach) sinic (cyjanobakterii) i nadający im, w połączeniu z czerwoną fikoeryttyną, charakterystyczny niebieskawy (siny) kolor.

  Fikocjanina umożliwia sinicom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt

Do góry