Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GADY (Reptilia)

  Gromada  kręgowców zmiennocieplnych, których ciaio okrywa suchy, silnie zrogowaciaty, naskórek, tworzący tarcze i łuski. Gady należą do owodniowców. Współcześnie jest znanych 7800 gatunków grupowanych w cztery rzędy: żółwie, sfenodonty, krokodyle i łuskono-śne, dzielone na węże i jaszczurki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /6 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOPERIODYZM

  Reakcja organizmu na zmieniający się w cyklu dobowym czas trwania okresów światła i ciemności, związana z działaniem tzw. zegara biologicznego. Jest wynikiem dostosowania się roślin i zwierząt do środowiska, w którym taki cykl występuje. Cechą charakterystyczną fotoperiodyzmu jest tzw. krytyczny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALAKTOZA

  Cukier prosty (monosacharyd), posiadający sześć atomów węgla w cząsteczce (należący do heksoz) i zawierający grupę funkcyjną aldehydową (zaliczający się do aldoz).

  Tak jak w przypadku innych heksoz, atomy węgla w cząsteczce galaktozy tworzą charakterystyczny pierścień. Od glukozy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFOLIPIDY

  Grupa związków chemicznych budujących (wraz z białkami integralnymi i powierzchniowymi) wszystkie błony biologiczne (pla-zmatyczne), wchodzą również w skład osłonek mielinowych włókien osiowych w komórkach układu nerwowego ssaków. Składają się one z dwóch cząsteczek kwasów tłuszczowych, reszty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFORYLACJA

  Proces syntezy ATP (ade-nozynotrójfosforanu), związku pełniącego rolę komórkowego nośnika energii metabolicznej, z ADP (adenozynodwófosforanu) i fosforanu nieorganicznego (reszty kwasu ortofosforowego) przy wykorzystaniu energii. Można wyróżnić fosforylację oksydacyjną, zachodzącą w łańcuchu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOLIZA

  Rozkład wody pod wpływem światła. Proces ten zachodzi w chloroplastach w fazie jasnej fotosyntezy. Światło pełni tu rolę pośrednią, wybijając elektrony z chlorofilu fotosystemów zlokalizowanych w błonach gran. Dziura elektronowa (brak elektronu) fotosystemu PS II powoduje „zasysanie” elektronów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFAGENY

  To związki magazynujące energię w postaci wiązań fosforanowych. Są to np. fosfokreatyna i fosfoarginina. Spełniają w komórkach (głównie mięśniowych) tę rolę co ATP, ale są od niego trwalsze i bardziej wydajne. Fosfokreatyna jest rezerwuarem energii u kręgowców, fosfoarginina jest jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITONCYDY, fitoaleksyny

  Roślinne związki chemiczne wytwarzane dla obrony przed patogenami (grzyby, bakterie, wirusy). Pełnią rolę inhibitorów wzrostu dla tego patogenu. Fitoncydy wchodzą w sktad systemu obronnego rośliny wyższej. Fitoncydy są syntetyzowane np, przez czosnek, chrzan, jałowiec, bylicę i wykazują działanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOPLANKTON, plankton roślinny

  Mikroskopijne glony i sinice biernie unoszące się w toni wodnej. Fitoplankton jest pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym pelaglalu mórz i oceanów oraz jezior. W fitopianktonie morskim pierwszoplanową roię odgrywają okrzemki i bruzdnice, natomiast w wodach słodkich dominują złotowi-ciowce, okrzemki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKOERYTRYNA

  Czerwony pomocniczy barwnik fotosyntetyczny należący do grupy fikobilin, występuje przede wszystkim w chromatoforach (prymitywnych chloroplastach), żyjących na dużej głębokości krasnorostów, nadając im czer-wonobrunatną barwę.

  Podobnie jak inne fikobili-ny, fikoerytryna zbudowana jest z czterech...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry