Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GASTRYNA

  Hormon polipeptydowy, wydzielany przez komórki G śluzówki żołądka, zlokalizowane w okolicy odźwiernika. Wydzielany na skutek rozciągnięcia ścian żołądka lub zwiększonej im-pulsacji ze strony nerwu błędnego, którego zakończenia się w nim znajdują.

  Pobudza komórki główne do intensywnej produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARDŁO

  Odcinek przewodu pokarmowego człowieka, łączący jamę ustną z przełykiem. Krzyżują się w nim drogi: pokarmowa i oddechowa. Gardło łączy się również z jamą ucha środkowego poprzez trąbki Eustachiusza.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARDZIEL

  Początkowy odcinek układu pokarmowego, w którym mogą występować narządy rozdrabniające pokarm i narządy smakowe. U strunowców gardziel jest wspólną częścią układu pokarmowego i oddechowego.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTROLITY

  Kamyki występujące w mięśniowych żołądkach wielu ptaków, ułatwiające rozdrabnianie pokarmu. U licznych skorupiaków gastrolity powstają z CaC03 i pełnią funkcję magazynu tego związku. Po linieniu wykorzystują węglan wapnia do utwardzania pancerza.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTRO-WASKULARNY UKŁAD

  Trawiąco-chłonący, występuje u jamochłonów. Pełni funkcje trawiące i rozprowadzające pokarm po ciele. Jest to jama wyścielona komórkami endo-dermalnymi, które wytwarzają enzymy trawiące i wchłaniają pokarm. U meduz układ gastro-wa-skularny jest w postaci kanałów promienistych i okrężnego, u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTRULA

  Kolejna forma rozwojowa po bla-stuli, dwuwarstwowa postać zarodka. Powstaje w wyniku wpuklenia się do środka blastocelu części komórek z obwodu zarodka, w wyniku, czego powstaje prajelito (anchenteron), otwierające się na zewnątrz pragębą (prostoma). Warstwę'zewnętrzną gastruli nazywamy eModermą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTRULACJA

  Etap rozwoju embrionalnego, prowadzący do przekształcenia blastuii w dwu- (Di-blastica, np. gąbki - Porifera) lub trójwarstwowy (Triblastica, np. ssaki) zarodek, czyli do momentu wykształcenia listków zarodkowych i utworzenia tzw. węzła zarodkowego (w jego obrębie powstaje tarcza zarodkowa). U ssaków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARBNIKI

  Grupa związków pochodzenia roślinnego używanych pierwotnie do garbowania skór zwierzęcych. Garbniki chronią garbowane skóry przed rozkładem przez mikroorganizmy. Nadają roślinom cierpki smak, dlatego odstraszają zwierzęta roślinożerne. Chronią także rośliny przed patogenami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTORECEPTORY

  Białka lub specyficzne komórki pochłaniające światło i włączające okre- . śloną reakcję fizjologiczną w organizmie. Do foto-receptorów występujących u zwierząt i człowieka należą światłoczułe komórki siatkówki oka - pręciki i czopki. Komórki te odbierają docierające do oka bodźce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALAKTOZEMIA

  Choroba genetyczna zaliczana do bloków metabolicznych szlaków przemian cukrowych. Wywołana jest recesywną mutacją jednego z genów przemiany laktozy, najczęściej galaktozotransferazy. Przyczynia się do niemożności przekształcania galaktozy w glukozę i odkładanie się jej w tkankach. Osobniki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt

Do góry