Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Transdiagnostyczna konceptualizacja przypadku

  Dbając o to, aby sformułowanie przypadku było zgodne z założeniami co do trafności schematów diagnostycznych, większość przypadków udaje się lepiej zrozumieć, kiedy pojmujemy kluczowe zachowania, myśli i emocje. Takie podejście znajduje częściowe odzwierciedlenie w modelu Fairbuma i wsp. (2003)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzenie sobie z kwestiami związanymi z odżywianiem: zachować spokój

  Odpowiedzialność za doradzanie w kwestiach dietetycznych spoczywa na klinicyście, i podobnie jak w przypadku ważenia pacjentki. Wielu specjalistów zajmujących się tymi zaburzeniami nie ma odpowiedniego przygotowania z zakresu żywienia (Cordery :J} i Waller, 2006) i często zdarza się, że pacjentki mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedzenie pod wpływem emocji

  Część pacjentek z zaburzeniami odżywiania ma niską tolerancję na stres (Fairburn et al., 2003, por. Rozdz. 25). Wiele z nich nie potrafi znieść negatywnych stanów emocjonalnych (np. gniewu, lęku i przygnębienia), a niektóre nie radzą sobie z emocjami pozytywnymi (np. ekscytacją; Lacey, 1986). Pacjentki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egosyntoniczny charakter objawów

  Wiele pacjentek postrzega objawy zaburzenia jako coś pożądanego (zwłaszcza spadek wagi i poczucie kontroli nadjedzeniem, sylwetką i masą ciała) i o ile próbują wyeliminować objawy egodystoniczne, o tyle objawy egosyntoniczne zaburzenia pragnęłyby utrzymać. Inaczej jest w przypadku klinicysty — objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nazywanie przyczyn trudności w terapii: zachowania zakłócające terapię

  W sytuacji zajmowania się zachowaniami zakłócającymi terapię niezwykle ważne jest, by przyjąć postawę nieosądzającą, tak jak definiuje ją Linehan (1993). Wprowadziła ona pojęcie zachowań zakłócających terapię, w ramach którego poszczególne zachowania ujmuje się w kategoriach ich wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Specjalna" pacjentka

  Zespoły specjalistów zajmujących się osobami z zaburzeniami odżywiania powinny zdawać sobie sprawę z istnienia przypadków określanych jako „specjalne” pacjentki. Komunikacja w ramach zespołu w momencie, gdy zetknie się on z takim przypadkiem, jest szczególnie ważna. Zjawisko to zaobserwowano po raz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie krótkoterminowych kontraktów

  Ważnym krokiem może być opracowanie krótkoterminowego kontraktu (obejmującego np. 3-4 sesje) z jasno określonymi celami (np. prowadzenie dziennika odżywiania, w którym znajdą się informacje dotyczące ilości zjadanego pożywienia, pory dnia i siły uczucia głodu) oraz konsekwencjami nieosiągnięcia tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol

  Jak wspomniano wcześniej, alkohol może mieć negatywny wpływ na kontrolę sposobu odżywiania. Jego spożycie jest przyczyną spadku stężenia cukru we krwi, co powoduje wzmożony głód, przy jednoczesnym upośledzeniu kontroli impulsów. Zatem wzmożony głód w połączeniu z ograniczoną zdolnością do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne desery i smakołyki

  Chociaż w pierwszym rzędzie chodzi o to, żeby pacjentka zaczęła spożywać więcej wartościowych pokarmów, to jednak ważnym krokiem w procesie zdrowienia jest nauczenie się, jak włączać do diety smakołyki. Chodzi tu o różnego rodzaju desery (puddingi, biszkopty, polewy), przekąski (batony, chipsy) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zacząć: kilka podstawowych zasad

  Jeżeli pacjentka jest odpowiednio zmotywowana, wówczas proste sformułowanie przypadku może zostać wstępnie skonstruowane na tablicy. Zazwyczaj rozpoczynamy ten proces, mówiąc pacjentce: „Byłoby dobrze, gdybyśmy podsumowali to, co do tej pory powiedziałaś, i to w sposób, który pozwoli nam lepiej zrozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 505

  praca w formacie txt

Do góry