Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GLIKOGEN (skrobia zwierzęca)

  Polisacharyd zapasowy komórek zwierzęcych. Zlokalizowany głównie w wątrobie (do 10% masy) i tkance mięśniowej (0,5-1%), Zbudowany z usieciowanej D-glukozy (połączonej wiązaniami 1-4 i 1-6), wchłoniętej z jelit lub pozyskiwanej w wyniku re-syntezy z kwasu mlekowego.

  Powstaje w odpowiedzi na sygnał...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLISTY

  Rodzina z gromady nicieni, obejmuje formy pasożytnicze. Najbardziej znanym gatunkiem jest glista ludzka. Można się nią zarazić połykając jaja występujące w wodzie, na liściach np. sałaty. Formy dorosłe bytują w jelicie cienkim, gdzie rozmnażają się płciowo. Larwy odbywają skomplikowaną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOKALIKS

  Otoczka cukrowa występująca na powierzchni komórek. Zbudowana z białek i lipidów błonowych (zewnętrznej warstwy), połączonych z resztami cukrowymi (glikoproteiny, glikolipidy). Pośredniczy w transporcie substancji do komórki, odpowiada za rozpoznawanie ciał obcych oraz za tworzenie zespołów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOBULINY

  1.    Białka proste słabo rozpuszczalne w wodzie. Są składnikiem osocza krwi. Należy do nich fibrynogen i -fglobuliny immunoglobuliny- przeciwciała.

  2.    Wszelkie białka, których cząsteczki są w stanie natywnym globuiarne (o kształcie zbliżonym do kulistego), dla odróżnienia od białek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOKORTYKOIDY (glikokortykosteroidy)

  Hormony syntezowane przez korę gruczołu nadnerczowego (kortyzon, kortyzol - hydrokorty-zon, kortykosteron). W krążeniu obecne przeważnie w formie związanej z białkami, wolne - są fizjologicznie czynne. Wydzielane pod wpływem ACTH (adrenokortykotropina).

  Wpływają na metabolizm białek, węglowodanów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICERYDY (acyloglicerole, lipidy, tłuszcze właściwe, proste)

  Estry kwasów karboksylowych (tłuszczowych) lub nieorganicznych i gliceryny (-» glicerol). Główny składnik tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W zależności od ilości zestryfikowanych grup —OH glicerolu wyróżniamy mono-, di- i triglicerydy (ok. 90% wszystkich). Występują również w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEJOWA TKANKA, neuroglej

  Wchodzi w skład tkanki nerwowej. Pełni funkcje podporowe, ochronne, izolujące i odżywcze w stosunku do komórek nerwowych. Istnieją 4 podstawowe rodzaje komórek glejowych w mózgu: oligodendrocy-ty. komórki makrogleju (ependymatyczne), astro-cyty i komórki mikrogleju. Dwa ostatnie typy mają funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA

  Nauka o dziedziczności i zmienności organizmów. Opierająca się na informacji zawartej w genach, czyli podstawowych jednostkach dziedziczności.

  Dodatkowo wyróżniamy eugenikę, naukę badającą możliwość rozwoju osobników o wybranych, pozytywnych cechach dziedzicznych (eugenika pozytywna) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNEK

  Zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin. Np. lipa wąskolistna, rak strumieniowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICEROL (gliceryna)

  Alkohol trójhydroksylowy (1,2,3-propanotriol, C3H803). Higroskopijna, gęsta (1,26 g/cm3 w 15°C), bezbarwna ciecz o słodkim smaku.

  Występuje w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych w postaci glicerydów, także w niektórych owocach i warzywach. Otrzymywany jako produkt uboczny w produkcji mydła, w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt

Do góry