Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HAPLOFAZA

  Etap w cyklu przemiany pokoleń u roślin. Haplofazę charakteryzuje występowanie komórek o haploidalnej liczbie chromosomów. U roślin faza ta tożsama jest z obecnością game-tofitu. W mszaków haplofaza trwa najdłużej tam, gdzie dominującym elementem w życiu roślin jest gametofit. W większości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBICE

  Choroby człowieka i zwierząt wywołane przez grzyby, głównie przez różne gatunki drożdży. Wyróżnia się choroby części zewnętrznych: skóry, włosów, paznokci tzw, dermatomiko-zy i choroby narządów wewnętrznych: płuc, przewodu pokarmowego, układu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAPTERY, sprężyce

  Zewnętrzna warstwa zarodników skrzypów, która ma postać dwóch taśm. Taśmy mają zdolność do higroskopijnych ruchów, co umożliwia grupowe rozsiewanie zarodników. Ma to duże znaczenie, ponieważ gametofity (przedrośla) skrzypów są dwupienne i niewielkie odległości między nimi zapewniają proces...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBNIA

  Plecha grzybów zbudowana z wydłużonych komórek zwanych strzępkami, Strzępki mogą być jedno-, dwu- lub wielojądrowe. Wyróżnia się grzybnię nitkowatą, której strzępki luźno przerastają podłoże i grzybnię plektenchymatycz-ną, o ścisłym układzie strzępek, tworzącą owoc-niki grzybów wyższych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTERIE, tuatary

  Jedyni żyjący przedstawiciele rzędu gadów sfenodontów, liczący dwa gatunki w obrębie jednego rodzaju: Sphenodon punctati i S, guntheri. Hatterie są określane jako „żywe skamieniałości”, ponieważ są pozostałością archaicznej grupy, której rozkwit przypada na trias. Przetrwały jedynie na Nowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBY

  Grupa heterotroficznych organizmów eukariotycznych, licząca obecnie około 120 tys. gatunków, jednak co roku oznacza się około 1000 nowych gatunków, toteż, wg niektórych autorów, szacunkowa liczba gatunków grzybów może sięgać ponad 1 min. Ich ciało składa się z komórek otoczonych ścianą komórkową...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /8 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNICIE

  Beztlenowy rozkład białek lub innych związków azotowych pod wpływem mikroorganizmów. W procesie gnicia powstają proste związki nieorganiczne, które mogą być pobierane ze środowiska przez autotrofy. Tak więc gnicie ma ogromne znaczenie w krążeniu materii w przyrodzie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOCYTY (pmn)

  Grupa komórek leu-kocytarnych (krwinek białych), powstających w czerwonym szpiku kostnym (pod wpływem określonych czynników wzrostowych) z nieukierunko-wanych komórek pnia (CFE-GEMM). Podzielona na granulocyty obojętno- (neutrofile), kwaso- (eozyno-file) i zasadochłonne (bazofile). Pełnione przez nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNILEC (szkorbut, łac. scorbutus, choroba Moellera-Bartowa)

  Schorzenie ogólnoustrojo-we, wywołane niedoborem kwasu askorbinowego (wit. C) w diecie. Dotyczy ssaków naczelnych i świnki morskiej (brak oksydazy L-gulonolaktono-wej, katalizującej utlenienie L-gulonoiaktonu do L-askorbinianu). Związany z nieprawidłową syntezą kolagenu, na skutek obniżonej aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAPTOLITY

  Gromada wymarłych przed strunowców żyjących od kambru do karbonu. Najliczniej występowały w ordowiku i sylurze, dlatego obecnie są uważane za skamieniałości przewodnie tego okresu. Ich skamieniałe szkielety zewnętrzne występują np. w Górach Świętokrzyskich. Są dowodami bezpośrednimi na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt

Do góry