Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HEMOCYJANINA

  Barwnik oddechowy zwierząt będący białkiem zawierającym miedź. Występuje u niektórych stawonogów i mięczaków (głowonogi). Utleniona forma hemocyjaniny jest niebieska, a odtleniona bezbarwna.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAVERSA KANAŁ

  Kanał występujący wewnątrz osteonu (tkanka kostna zbita), zawierający naczynia krwionośne i nerwy. Kanały H, łączą się z drobnymi kanalikami, w których są wypustki cy-toplazmatyczne komórek kostnych (osteocytów). Takie połączenie umożliwia odżywianie komórek i dostarczenie soli mineralnych do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA PROSTETYCZNA

  Substancja nie-białkowa, organiczna lub nieorganiczna, wchodząca w skład enzymu lub innego białka, trwale z nim związana, niezbędna dla jego prawidłowej funkcji (np. wchodzi w skład centrum aktywnego enzymu). Z reguły pełni funkcję przenośnika elektronów, określonych atomów lub grup chemicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAUSTORIUM, haustoria

  Ssawki wytwarzane przez korzenie lub łodygi, występują u roślin pasożytniczych (np. kanianka) lub półpasożyt-niczych (np. jemioła). Wrastają w tkanki żywiciela i umożliwiają pobieranie substancji odżywczych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GTP - guanozynotrójfosforan

  Związek zbudowany z guaniny (purynowej zasady azotowej), cukru rybozy, należącej do pentoz oraz trzech grup fosforanowych. Podobnie jak adenozynotrójfosforan (ATP) pełni rolę nośnika energii w komórce. Po wstaje w cyklu Krebsa w komórkach zwierzęcych w wyniku fosforylacji substratowej.

  Uczestniczy w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY KRWI (antygeny grupowe ABO)

  Antygeny powierzchniowe erytrocytów (i nie tylko), w postaci łańcuchów polisacharydowych glikoprote-in lub glikolipidów wbudowanych w zewnętrzną błonę komórkową. Kodowane przez geny polimorficz-ne. Wyróżniamy cztery podstawowe grup krwi A (A, i A,), B, AB (w postaci kombinacji z At lub A2), 0 oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUANINA

  Jedna z zasad azotowych, należąca do puryn, występująca w DNA i RNA. Oznaczana jest literą G i tworzy komplementarną parę z cytozyną (C), połączona trzema wiązaniami wodorowymi w DNA i strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYPA (influenza)

  Ostra, wirusowa choroba zakaźna. Występuje sezonowo, zwykle epidemicznie. Najczęściej spotykana w klimacie umiarkowanym. Obejmuje cały organizm, ze szczególnym nasileniem objawów stanu zapalnego górnych dróg oddechowych.

  Wywoływana jest przez wirusa Myxovirus influ-enzae z rodziny Orthomyxoviridae (typ A...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUTACJA

  Wydzielanie się kropel wody w postaci płynnej (w odróżnieniu od wydzielania pary wodnej w procesie transpiracji) na brzegach liści w sytuacji wysokiej wilgotności powietrza. Krople wody wydzielane są przez specjalne struktury zwane hydatodami, Struktury te to tzw, szparki wodne oraz wypotniki (włoski...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBIENIE MITOCHONDRIALNE

  Struktury występujące w mitochondriach, będące wpukleniami wewnętrznej błony tych organelli. Na terenie wewnętrznej błony mitochondrium zachodzi końcowy proces oddychania komórkowego -transport elektronów w łańcuchu oddechowym, oraz sprzężona z tym procesem fosforylacja oksydacyjna, Grzebienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry