Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA, równowaga wewnątrzustrojowa

  Zdolność organizmu do zachowania stałości warunków wewnątrz ustroju, pomimo zmienności środowiska zewnętrznego, np. temperatury ciała, pH płynów ustrojowych, ciśnienia. W utrzymaniu homeostazy największą rolę odgrywa układ nerwowy i hormonalny.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hirudoterapia

  Terapia stosowana w medycynii naturalnej, wykorzystująca pijawki w celu przyspieszenia gojenia ran po operacjach plastycznych, w replantacjach kończyn, palców, przeszczepach skóry, oparzeniach. 

  Pijawki wykorzystuje się również w leczeniu chorób wieńcowych, nadciśnienia, niektórych chorób układu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROZYGOTA

  Komórka/organizm o di-ploidalnej liczbie chromosomów zawierającej dwa rożne warianty tego samego genu/genów, czyli alleli. Należy podkreślić, że genotyp heterozygoty będzie odzwierciedlał fenotyp allelu dominującego, np. genotyp Aa, gdzie A - allel czerwonej barwy płatków, a a - allel białej barwy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMODONTYZM

  Typ uzębienia spotykany u ryb, piazów, gadów oraz niektórych ssaków, polegający na obecności u nich jednakowych, pod względem budowy i wielkości zębów. Jego przeciwieństwem jest heterodontyzm (u większości ssaków, m.in. u człowieka).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTOGENEZA

  Proces różnicowania się tkanek. Kierowana szeregiem czynników wzrostowych i różnicowania się komórek, wpływających na ekspresje określonych układów genów.

  Jeden z etapów ontogenezy (rozwój osobniczy) zwierząt tkankowych (Metazoa), poprzedza organo-genezę. Tworzenie, z podobnych początkowo komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROZJA, bujność mieszańców, wigor mieszańców

  Zjawisko, w którym mieszańce wykazują się większą bujnością i żywotnością w stosunku do form rodzicielskich, znacząco różniących się genotypowo, należących do różnych ras, szczepów a nawet gatunków. Zjawisko heterozji dotyczy pierwszego pokolenia, w każdym kolejnym pokoleniu jest coraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterogonia

  Typ przemiany pokoleń polegający na rozmnażaniu się na dwa sposoby; par-tenogenetycznie i płciowo. Występuje u skorupiaków, przywr, wrotków. U form wolno żyjących (skorupiaki, wrotki) w ciepłej porze roku samice rozmnażają się partenogenetycznie, szybko zwiększając liczebność populacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROMORFIZM, różnopostaciowość

  W cyklach życiowych organizmów występują różnice morfologiczne osobników pokolenia rozmnażającego się płciowo i bezpłciowo. Np. odmienna budowa gametofitu i sporofitu listownicy, mszaków,'paprotników. U krążkopławów również występują różnice morfologiczne między pokoleniem płciowym - meduzą i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROSTYLIA

  Inaczej różnosłupkowość, jeden z mechanizmów chroniących roślinę przed samozapyleniem i ułatwiających zapylenie krzyżowe (między różnymi osobnikami), wiążący się ze specyficzną budową słupków i pręcików.

  Heterostylia polega na odmiennym wykształceniu słupków i pręcików u różnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROTROFIZM

  Zjawisko cudzożywności, dotyczy tzw. konsumentów, czyli organizmów przystosowanych do pobierania (konsumowania) gotowej materii organicznej, wytworzonej przez producentów (głównie rośliny) lub zawartej w tkankach zwierząt. Do organizmów heterotro-ficznych zaliczamy zwierzęta roślinożerne (fitofa-gi) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt

Do góry