Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  IMMUNOLOGIA

  Nauka o odporności i mechanizmach nią sterujących. Bada reakcje obronne komórek organizmu na ciała obce, oddziaływania antygen - przeciwciało, a także problemy związane z transplantologią (przeszczepianiem) i chorobami patoimmunologicznymi. Początki immunologii wiąże się z pracami L. Pasteura...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNACJA

  Fizjologiczny stan organizmu charakteryzujący się znacznym spadkiem metabolizmu, obniżeniem temperatury ciała, zwolnieniem tempa pracy serca i oddechu oraz odrętwieniem ciała. Z reguły jest odpowiedzią organizmu na pogarszające się warunki środowiskowe.

  Dotyczy w większości zwierząt drobnych, o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /5 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTOLOGIA

  Nauka o rozwoju, budowie i funkcji tkanek (roślinnych i zwierzęcych), Obej-muje histoiogię ogólną, szczegółową, histopatologię (naukę o tkankach zmienionych chorobowo) i cytologię (nauka o budowie komórek). Posługuje się metodami mikroskopowymi oraz cyto - i cy-toimmunochemią (barwienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGROFITY

  Rośliny przystosowane do środowiska o wilgotnej glebie i dużej wilgotności powietrza (dochodzące nawet do 100%, czyli do stanu wysycenia parą wodną). Rośliny takie posiadają wiele cech ułatwiających transpirację, niezbędną dla zachowania ciągłego przepływu wody przez roślinę.

  Do cech tych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTONY

  Małe zasadowe białka, na które nawinięty jest DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) w chromosomach komórek eukariotycznych. Stanowią one prawie połowę masy chromosomu. Kompleks nukleoproteinowy, złożony z DNA nawiniętego na histony, nazywany jest chromatyną. Występuje pięć typów histonów: HI, H2A, H2B...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERTONICZNY ROZTWÓR

  Inaczej roztwór hiperosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest wyższe niż w jej wnętrzu. W sytuacji takiej woda zaczyna na zasadzie osmozy, wypływać przez selektywnie przepuszczalną błonę komórkową na zewnątrz komórki i w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOENZYM

  W pełni funkcjonalny enzym, składający się z części białkowej tzw. apoenzymu i niebiałkowej zwanej grupą prostetyczną lub koenzymem, zależnie od rodzaju wiązania łączącego ją z częścią niebiałkową (gr. prostetyczną wiąże się kowalencyjnie, koenzym - odwracalnie, np. przez wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTONICZNY ROZTWÓR

  Inaczej roztwór hipoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest niższe niż w jej wnętrzu. W wyniku umieszenia rośliny w takim roztworze woda zaczyna na zasadzie osmozy wnikać do wnętrza komórki i wypełniać wakuole, powodując...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOMETABOLIA

  Przeobrażenie całkowite. Występuje u owadów i charakteryzuje się obecnością trzech postaci rozwojowych: lanwy, po-czwarki i imago (osobnika dorosłego). Z jaj wylęgają się larwy, które nie są podobne do osobników dorosłych, przypominają formy robakowate. Są to np. gąsienice u motyli, czenw u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRUDYNA

  Polipeptyd złożony z 65 aminokwasów. Hamuje proces krzepnięcia krwi, na etapie konwersji protrombiny w trombinę (antykoagu-lant). Produkowana przez komórki ślinianek w gardzieli pijawek (pijawka lekarska - Hirudo me-dicinalis), pozwalająca im na swobodne odżywianie kn/vią ofiary. Równocześnie utrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt

Do góry