Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HOMOZYGOTA

  Komórka/organizm o diplo-idalnej liczbie chromosomów zawierającej taki sam wariant tego samego genu/genów, czyli alle-lu. W zależności o wariantu genu/genów można mówić o homozygocie dominującej, jeżeli obydwa allele są allelami dominującymi (np. A4) i homozygocie recesywnej, jeżeli obydwa allele są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INAKTYWACJA

  Obniżenie lub całkowity zanik aktywności substancji biologicznie czynnych, zazwyczaj białek (enzymu, receptora), spowodowany zmianą ich struktury przestrzennej. Do inak-tywacji dochodzi najczęściej w wyniku denaturacji, przyłączenia inhibitora lub modyfikacji posttran-slacyjnej.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOADAPTACJA

  Niewielkie zmiany ewolucyjne, dzięki którym organizmy są lepiej przystosowane do życia w określonym środowisku. Przykładem są zróżnicowane aparaty gębowe owadów, przystosowane do pobierania różnych rodzajów pokarmu lub kończyny ssaków, umożliwiające poruszanie się w odmienny sposób i w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMONY, przekaźniki chemiczne

  Grupa związków chemicznych, istotnych dla regulacji i koordynacji procesów życiowych zachodzących w komórkach. Pod względem chemicznym podzielone na: oiigo- i poiipeptydy (cholecystkonina), hormony steroidowe (estrogeny: androgeny) oraz pochodne aminokwasów (np, tyroksyna). Występują w bardzo małych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOTYP

  Suma wszystkich determinant dziedzicznych (genów) wchodzących w skład genotypu, zlokalizowanych w obrębie chromosomów na terenie jądra komórkowego oraz poza nim. Również charakterystyczna cecha strukturalna, np. przeciwciała o takiej samej swoistości, posiadające takie same determinanty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

  Proces polegający na komplementarnym połączeniu się dwóch nici kwasów nukleinowych. W badaniach molekularnych 'wykorzystuje się dwa typy hybfydyzacji:

  1.    hybrydyzacja DNA do DNA - hybrydyzacja Southerna.

  2.    hybrydyzacja DNA do RNA - hybrydyzacja Northern.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKRA

  Zapłodnione jaja ryb. Największą ikrę składają przedstawiciele ryb chrzęstnoszkieletowych. Większość gatunków składa ikrę na dnie, u pozostałych jest ona przyczepiana do roślin wodnych lub unosi się w wodzie. Z ikry jesiotrowa uzyskuje się kawior.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrochoria, wodosiewność

  Rozprzestrzenianie się drogą wodną nasion owoców, które wykazują przystosowanie do tego typu transportu. Posiadają rozwiniętą aerenchymę lub pęcherzyki powietrzne umożliwiające pływanie i warstwę wodoodporną, która chroni przed namakaniem. Przenoszą tak swoje nasiona/owoce: knieć błotna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNOGLOBULINY (przeciwciała)

  Makrocząsteczki glikoproteinowe, ikalizowane w surowicy, płynach ustrojowych wydzielinach, biorące udział w odpowiedzi hurno-ralnej organizmu. Produkowane przez komórki układu immunologicznego (limfocyty B - krążące i plazmocyty, czyli limfocyty B osiadłe w węzłach chłonnych), w odpowiedzi na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /4 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROFITY, rośliny wodne

  Rośliny całkowicie zanurzone w wodzie lub posiadające pływające liście. Posiadają system korzeniowy słabo wykształcony lub całkowicie zredukowany.

  Słabo rozwinięte są również tkanki przewodzące i mechaniczne. Organy hydrofitów są bardzo delikatne i wiotkie, skórka liści pozbawiona jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt

Do góry