Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  JELITO

  Odcinek przewodu pokarmowego rozpoczynający się od odźwiernika żołądka, a kończący się odbytem, W jego obrębie wyróżnia się dwie części: jelito cienkie i grube.

  W jelicie cienkim zachodzą procesy trawienia i wchłaniania pokarmu. W jelicie grubym formowany jest kał, następuje resorpcja wody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĄDRA, gonady męskie

  Męskie gruczoły rozrodcze produkujące gamety męskie - plemniki, a u kręgowców również hormony (androgeny). U tych zwierząt jądra są parzyste i mają budowę cewkowatą (kanaliki nasienne). W ściankach kanalików występują zarówno komórki rozrodcze powstałe w procesie spermatogenezy, komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEŻOWCE

  Gromada typu szkarłupni zamieszkująca dna pełnosłonych mórz. W większości posiadają kształt spłaszczonych kul i wykazują pię-ciopromienną symetrię. Na powierzchni ciała występują liczne kolce, które pełnią funkcje obronne i służą do poruszania się. Jeżowce posiadają charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĄDRO KOMÓRKOWE

  Najważniejsze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komórki eukariotycznej, organellum komórkowe, zawierające materiał genetyczny w postaci kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i stanowiące ośrodek regulacyjno-kontrolny komórki (sterujące syntezą białek, która ma miejsce w cytoplazmie). jest to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK

  Umięśniony narząd występujący w jamie gębowej kręgowców. Służy do formowania pokarmu, jest siedliskiem zmysłu smaku. U niektórych zwierząt wykorzystywany jest do łowienia owadów, u człowieka uczestniczy w artykułowaniu dźwięków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĄDRO WTÓRNE

  Występuje w woreczku zalążkowym (gametofit żeński) okrytonasiennych. Dwa z ośmiu jąder wędrują do centrum woreczka, otaczają się cytoplazmą i tworzą tzw. komórkę r centralną (wtórne jądro woreczka zalążkowego).

  W trakcie podwójnego zapłodnienia jedna z gamet męskich łączy się z komórką...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JODOPSYNA

  Chromoproteina, barwnik wzrokowy (fotopigment) czopków (komórek fotorecep-torowych oka), zlokalizowanych na obwodzie plamki żółtej siatkówki kręgowców. Stanowi kompleks retinalu z jedną z trzech opsyn czopkowych. Umożliwia widzenie w świetle dziennym (widzenie fotopowe; widzenie nocą nazywamy widzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOKOMÓRKOWCE

  Organizmy eukariotyczne, których ciało zbudowane jest tylko z jednej komórki. Należą do nich wszystkie pierwotniaki, niektóre glony (np. euglena, okrzemki) i grzyby (np. drożdże). W obrębie jednej komórki j zachodzą wszystkie procesy fizjologiczne organizmu. Jednokomórkowcami są też prawie wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JONOWE POMPY

  Transbłonowe kompleksy białkowe, które zużywając energię np. z hydrolizy —> ATP, transportują jony przez błony, wbrew gradientowi stężeń tych jonów. Do tej pory najlepiej poznanymi kompleksami tego typu są: pompa sodowo-potasowa, pompa wapniowa 1 pewne pompy protonowe. Wszystkie trzy pompy, podczas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMY CIAŁA

  Przestrzenie ograniczone listkami zarodkowymi, powstające w okresie rozwoju zarodkowego. Wewnątrz jamy oiata zawieszone są poszczególne narządy. Ze względu na sposób powstawania wyróżnia się kilka rodzajów jam ciała: blastocel, schizocel, celomę, hemocel, miksocel.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry