Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KOMÓRKA

  Najmniejszy funkcjonalny element żywego organizmu, zdolny do samoodtwa-rzania, stanowiący uporządkowany zbiór cząsteczek pozostających w równowadze dynamicznej. Komórka utrzymuje swoją wysoką organizację kosztem energii dostarczanej z zewnątrz. Jej podstawowymi cechami są: zdolność do przyswajania z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /8 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEOPTYL

  Pochewka liściowa otaczająca meiystem wierzchołkowy pędu zarodków traw. W czasie kiełkowania początkowo rośnie wraz z zarodkiem, lecz później zostaje przez niego rozerwany.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKA - ZWIĄZKI CHEMICZNE

  Związkami chemicznymi nazywamy połączenie co najmniej dwóch pierwiastków, między którymi zachodzą reakcje chemiczne. Człowiek i zwierzęta pobierają ze środowiska związki chemiczne zawarte głównie w pokarmach.

  Substancje te zbudowane są z pierwiastków chemicznych, wśród których najważniejsze to:

  C...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKA - BUDOWA

  1.    Ściana komórkowa - występuje głównie w komórkach roślin, bakterii, grzybów. Jest łatwo przepuszczalna dla większości cząsteczek, nadaje komórkom większą wytrzymałość. Zbudowana jest z martwej substancji wydzielonej przez komórkę (celulozy lub chityny).

  2.    Błona komórkowa - delikatna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLOID, zol

  Niejednorodna mieszanina, układ dyspersyjny (o określonym stopniu rozdrobnienia substancji), w którym można wyróżnić co najmniej dwie fazy: rozproszoną i rozpraszającą. Fazę rozproszoną (dyspergowaną) mogą stanowić cząsteczki lub ich agregaty, których średnica wynosi 1-200 nm (10-2000A...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLCHICYNA

  Toksyczny pseudoalkaloid o działaniu antymitotycznym, otrzymywany z nasion zimowita jesiennego (Colchicum autumna-lae). Upośledza segregację chromosomów podczas podziału komórki (poprzez interakcję ztubuiiną), prowadząc do powstania komórek po-liploidalnych.

  Stosowana w leczeniu nowotworów skóry i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOKON, oprzęd

  Struktury wytwarzane przez samice, mają za zadanie ochronę jaj lub zarodków przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Mogą również pełnić funkcje odżywcze. U pająków zbudowane są z jedwabnych nici, u skąposzczetów ze śluzowatej substancji wytwarzanej przez siodełko.

  U owadów stadium...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOENZYM

  Niebiałkowa część enzymu, niejednokrotnie niezbędna do utworzenia aktywnego białka. W odróżnieniu od grupy prostetycznej koenzym łączy się z apoenzymem poprzez nietrwałe wiązanie. Przykładem cząsteczek należących do tej grupy związków może być koenzym A - związek pełniący rolę nośnika...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLAGEN

  Najbardziej rozpowszechnione u ssaków białko, pełniące funkcje budulcowe. Podstawowy składnik tkanki łącznej, tworzący w niej tzw. włókna kolagenowe. Ich odporność na rozciąganie porównywalna jest z odpornością stali - nadają one niezwykłą wytrzymałość tkankom, które współtworzą. Włókna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOENZYM A (Coa-sh)

  Niebiałkowy związek organiczny, stanowiący uniwersalny przenośnik grup acylowych (acetylo-CoA, 2-24 węgli, 1945, Lipmann) w katalitycznych i anabolicznych szlakach biochemicznych. Zbudowany z adenozyny i fosfopantoteiny, połączonej z grupą sulfhydrylową.

  Bierze udział w procesach oddychania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry